Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quy Nhơn

e13e791db072c874eacad2dae4e49ccc.jpg

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 705000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

15c9e2df699bdcd93332c02d974b67ff.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

59111b6866d74d2a0214e97b74859694.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

df3db1ba3907f902e89262a0e98481ae.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

2cf914fe62f553bf1ca5fceb1ec6b5dc.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

cdd645f4eb3e35023e0da7f30976f80a.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

963e9bfe9bc0ba677ef26c487489ca4b.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

42f42ef1a5550d4eb60ac2c591258704.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

c0512fed42ee0ff40a87139f795e6625.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

d7cac179dcace0c3940d4d4f802f4225.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

04c6f760e67940f69b10cfc961a198b5.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

79a56805edb554d4bedb94e76e67b9b6.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

e5aeab3495992d9d82ec816713ebda2a.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

6bc263571989895f43757c14c1c164e8.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

36f6e408e89803a26af557b30f9bf4ec.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

8a9947e1b4b858ebe68fc451efc63672.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

974c748791adafb0bb55361c13d07e84.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

12d1f5b2b16530754d8dd2862b229d4d.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

4ae8d8bc21945da1cc469126e2226214.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

6709fa8aa168fa89322be396c22464bf.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

526c806528aafbed677e577f0fe0de3f.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

9afa202ad6d2e77c342f15e984dad8ab.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

fec0f61c9f31726f9719a27ab6edf372.jpg

Gia: 3150000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

73b6253670924bc1227d4605f1ce5a60.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

e3d2f1803fcc20794d5407312237e796.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

7b38e717ed90fb217dc697f1c5196357.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

423fa7228fafcc56a224e95c99eb5918.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

0bdbb218788c711aaa19268bf49a369a.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

b5a5e924c6a2798f292bead7f1c4674c.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

881e6c97daaf6261acab8b0bf6b3ddf8.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

20356ceb53c18b7de15f4f0ba7fa4eb9.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

a21393460b5e89225c11632295ed58cc.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

d7d715782f22aa1547e01d653ecd7867.jpg

Gia: 50000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

7bf9e1945fb33324e7e5b31b96ca849c.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

2a90a88ceb43cee7842391ea826114a9.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

1edca51ed2e01a4e55f5e1bc15923cbd.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

bfd8439b588f17354e55fbd308c5014d.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

35415dd1dfd83a719e5d1ab660fa1da7.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

f36e6c926a43160c6fb352169798ebb0.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

b728dcd541227eab5891f79e36530723.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

785fb1239484a2dca97171a3cfd494af.jpg

Gia: 1483000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quy Nhơn-Bình Định

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô