Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phan Thiết

Gia: 1980 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 72 Triệu/m2 - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 72000000 Triệu/m2 - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

[Cần bán]Edna resort Mũi Né

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 63.8 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 63.8 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 63.8 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 68 Triệu/m2 - Diện tích : 63.8 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 63.2 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 13 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 63.2 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 40.7 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

d7d3a0220800925275accc33de73cdb3.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

68f254fe7452e549ba36da5a5b3047cf.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

1de3603e2bc5b18b2b00f614ae9f8f71.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 236 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

b215a18987d9ed896e84867cb565fe67.jpg

Gia: 33500000000 Triệu - Diện tích : 1350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

658d6b745ea41c8c8000dbb5a1e754de.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

a1d30b1306f75c9d7c2909bfaa3d6630.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

f96e3af2ee13754b99f3f1a6c0c7e2f4.jpg

Gia: 6000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

99e1108c255318e8bb4a9818b440a23c.jpg

Gia: 2050000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

92d1459959b9eda7e04322d6b2f0dba5.jpg

Gia: 2050000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

9ee8b5ce063fac2704b422a63568ff2b.jpg

Gia: 6000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

1934f1cd2266c4aadc259ae5695ec0d3.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

fa7608760c7231374b633ea80dbf5988.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

fda66cfcba5d6c6fc706c393716ce39e.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

0e8569751c1a71920f5177aaeece1b9e.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

e5b26121b6012a5ff32d5a30ef11ce8d.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

e09f47f18ad5485a413a2edeccf11bc1.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

8a50c7342625bfd134324df5b7f80f86.jpg

Gia: 4900000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 331 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

7c18ee1912e33296e0a316f8fb966674.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

7adec624b799126986420bd006f8e012.jpg

Gia: 2450000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

0e53ea1517e2e7c37b8434e4184adb2b.jpg

Gia: 28000000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

335e2004064da479e58b2de0f55e5b3e.jpg

Gia: 2450000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

e09319f5456c8e3c3924ec278465847f.jpg

Gia: 2450000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô