Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phú Thạnh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.65 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.95 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.87 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.1 Tỷ - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3899740e23e16dfeb1772e444e2ff94c.jpg

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

af0bb5c09a661a5f87a2f1c6f7bc576a.jpg

Gia: 9.3 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c5bd375e5eebe4eccff25c4b44cf6c24.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

cd06326c33fa9f1f7bc612af9945a3bf.jpg

Gia: 7.9 Tỷ - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

27c84e073ca6e27af0a0e15fb991f1a5.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

192e3cde70352f0f683c2464396e7413.jpg

Gia: 18.5 Tỷ - Diện tích : 315 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

533ebd308b442622972b025739e963ef.jpg

Gia: 3.39 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c3787c559da2dbcc2f06bf6420204e0d.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4dceb977f5c8d0fd8a2be2829bb4bd60.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9fd264e18e1187c35e59b433f55e8ed1.jpg

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

3bcc2227a4fd87bb44825c67c3dbe51a.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7c08ccfea430fb572024d08b0d5da005.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e697dbf35108481b103e5534a95182ab.jpg

Gia: 4.05 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6731762dc456df440ab4421bfafa4757.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bd1403227e559e1ae68e686049f26526.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

18fba6cf646f7be40b0ebef8d7dbf206.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

de8a6b29bdc1fe840c4476f6933fd929.jpg

Gia: 3.85 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ae67db5ab99caec78da758da0cbd08f7.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 4.98 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

21025c4fde2de2b7f153f93c31417770.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e7f15ebd89224adb12bf22e13b73ca3b.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

edc6fb5d70e26c2446675714a26d0ed6.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

83f40a9ad89fa6c08f52e5d4cde56a31.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

03deab1a754f1d160a49e88da30726d4.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e4db6ca056e2cea1f87a77e492e5d32f.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ea559a463aeff01c52667d02a174537d.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 370 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

65df453b28a64fb54416b13861869a98.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1be60b3ba613e3d91453548ad6f30d7a.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4fccc05b71268a3c6e94dc2a79cfcad9.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

60f97b3b797ed9928b7df5c85d224cee.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

951cbc691b85493ec1d2fa40dc932fb8.jpg

Gia: 10.6 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

901abdff33b9e169554842291d70e752.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

18c6dcb598ab38d95cadd1d6d9bd851c.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

e4111978e6132e259097cdbcdd5f414f.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4774191340f1de92329f5abdf0f8205d.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1873033ab0d7a460ee44aebe857d557f.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

740be965c60450343d3cd0c52d6b45fc.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2