Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hiệp Tân

f818bf3e38122b5936ccae976a5cd6f4.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

de4a17a778a357d73dcc971bbf19a0da.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

83a10fa7fb8136c71e0142c7cb014030.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c316c25ef2084b1662eede509b483899.jpg

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 92 Triệu/m2 - Diện tích : 67.9 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 92 Triệu/m2 - Diện tích : 67.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 92 Triệu/m2 - Diện tích : 67.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

49e8b485f99586875c7d3870f1f69104.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 15.5 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 15.5 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

82e36abc06c51a25c611125cd876c5fa.jpg

Gia: 8.55 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

814d595e6b6b4c7da70c2b966e7df6a4.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4dcf0f931f330a9996b6096c504d65c1.jpg

Gia: 15.5 Tỷ - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

865de4e917537bf57b78d186d0ef0318.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

307e3adb663f3f5f0d537cb44d324766.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 3.25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

74582c430f14243b96350ba0024495cb.jpg

Gia: 9.3 Tỷ - Diện tích : 216 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ba3707cedcdec0fc9683fe6c2831e26e.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1b608e48d3eb00a0ce9d11afd682c441.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

9689861fad33661e2146b24ba4c0801e.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2e18be20eb9e1581db39b2b059a9b98f.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

5db21742a67ad710a83e58501d8523de.jpg

Gia: 9.4 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

17773b9bfee1971eb1b5dcc126b93658.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

dff90e9cd2377ef8be5b91b91a2a4731.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

adf2cd0b2a4a2045bfee3476ad3e0a12.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8806029b766aa34ec67857aec6f701b9.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ca1ba97e6b2e0ed873afa3c76f4c427e.jpg

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

bff608f868d526002812c96c551b99be.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

6e1a72eed661e556530def63b198eb53.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7ea47145ff10eaef725dbbf9530c206d.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2c38add3fcfef9786ac562f60d9e3f8d.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

ea841fae91049350bedd9afe3ab36cc3.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

2dec672a0334c0a215fdcc9f09f6765a.jpg

Gia: 4.85 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

363a2458df413d15341721cfc51fbbf9.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

8e51a8a1e7d7a23da1250741a22d56e1.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

932e2ae80da2ca3b0bca4cb63b234a34.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c0e510a784684f032db9c154f3e17329.jpg

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

33a21cdab9bb3df4ebe7b1f0af2ee5ed.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

c471414bc329f5eb3357f8989f54b52d.jpg

Gia: 8.6 Tỷ - Diện tích : 216 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4f05048aa7e94879e3b982e0da315831.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

999f71d5f5fbeca8faf7bf4b1b9299f7.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

370cc1713ffca447e856c8bde087ed8d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

4fdf8e21341c7d52f634149c8943a114.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

1723881f0d8949710070854fcb4be176.jpg

Gia: 17 Tỷ - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

7eae40c7e496b31844d1773311132665.jpg

Gia: 7.45 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

aad57b01f9005b67f801d1b2544c95eb.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

98bfa8723216704b46a2e9220d79d072.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2