Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 4

a4f1b802f218660cc382f91747e3e537.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

6d33e2c549747309e3738ecc869014bb.jpg

Gia: 4.05 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

c5b0adc71872386b96b541b8e23a114d.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

2f2a235eee77b0ec108659fb69c1399b.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

25aebfdcb27dc6692e843fb834980fbe.jpg

Gia: 71000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

6b9814062569c440a23a60486cf64f76.jpg

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

d5666557ca3c9d8878e525f1da03f7ce.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e7e5c965b168452b17bb856b50e3fc1a.jpg

Gia: 5.89 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

057a5b53e0d423f12f425b28ef9c7de1.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

197bcdc3976abdd37cfad16d47723134.jpg

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

06f56331012ad90e1a0129dda5388476.jpg

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

10f074fb4479b103f5d6c02963f68051.jpg

Gia: 3.95 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

b280bd81aa88c0d46dd7aee32d4450fa.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

4cba21c59649b5d8e87b0d88f9708973.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

2047e6d3b18890ebf2f5a9a800c53032.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

8e6f9149f7d30791baa74fa228717608.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

80b08166f38357f2fb1f55a24e48eaa8.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

56937a38c0c32e5681be6e569b07e38e.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

ad8b7f05defec615970c2141ad1c4065.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

cc2bf4affea1578d7ae3fa0aee5a886d.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

4e872af27a217f5c7c980fa1087a21f7.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

0977d5310748ae3b1de5c98cb5e4d74a.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

703784025ce52e232cfbae654a888dc9.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

767303e8c50aacabebd83832c3553461.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

531eaeb047c1c45b2046249677b185ba.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

27e3e3f0de2b6906074164b6e2f1e966.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

9e8ec7a1374f8afff4315498fb0bb8f6.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

cdc31aa7daf3578cd93f854edabf124a.jpg

Gia: 24.8 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

b83a849695f282502aca255520f337f8.jpg

Gia: 22.5 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e408f5eb1851b0c70b46550e89c72777.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

c721a9114f2b201b368747d3a9f12d83.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

f5a5e0baa125bd068be064909016bae6.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

381140e75f243db3ec31cec41e98cbdd.jpg

Gia: 5.75 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

8b5d78d29a223d5feef4ef7932dbf011.jpg

Gia: 5.75 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 45 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 4800 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 4800 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

d25f7e8850504fa56bebe87d9f54dc2d.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 8.3 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

53e96cc7f0c316d57439bc6bef1479bb.jpg

Gia: 9.7 Tỷ - Diện tích : 112.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

23ad2cac9e70161b4c0a62e6c77a7765.jpg

Gia: 9.7 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

74eb9e077672c0b6f2a555f242e9be36.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

21ba79fe4011318249800b886217e5f0.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2