Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 3

d057fe234e4a8bf17447eb60d3a5a10d.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

da5a10bd0c2a6030628a850f4996119f.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 16.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e117cedabbd2f0c94f11eb46bf9a47b8.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 56 Tỷ - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Văn phòng

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

796afc12884f202d6592b647fe6c02bd.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

23f90fe31b99d0ebdfcd3f2c147e0a3d.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 45

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

91bd88e604d8019fbb7f235180e736ef.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

8f4167bb224775286ec9c47561ef1031.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

4a01babc04a41888fdb83974a0494044.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

889b26771ef64f8844bc2e394c513b2f.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

bdfadbb986cbc21c802984251a059bf1.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

6cc82dfee2c278844701b642414d08dd.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

01e087271fb9502a333faa9579f30069.jpg

Gia: 5300000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e0d38492d0594d0146b69a91ff192c62.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

54e4d52eac1d689fb2ca5c4d751e2b6d.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

a6a82532d8c455fa2a1dcac94762fb09.jpg

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

299a5c55d6b350753c5a74b0c3279b54.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

c8015f28defa932cc633974ef1550311.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

5d54b6b6668be29299f54cd6f0fbb359.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

c5fba3b4ff3beb4c5e8d21d1527cf6b6.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 19 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

31c23e793519f17d63839e7fd20dfb5d.jpg

Gia: 7300000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e9544ca7bd11c15c2af8e9a56b2996d0.jpg

Gia: 7300000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

9d12245627220eaba5ca8f9b364fd8ad.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 19 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

075218b80d9bc08f7a4249ed75440b36.jpg

Gia: 11500000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3800000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3800000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

5df811c4436fbab326b3c01e6a5613b7.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3800000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 3800000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 21000000000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 31000000000 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

1d31dbb3e7ea5339a9b3e59ad551fe21.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

61f1ac5bc6675c197e1c2136c81d2aa8.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e506a407f02cc065e30c64c7e8329dec.JPG

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

Gia: 12200000000 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

ed66084ac84fd6e1d7520a2d8a3cb8a6.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

160fcc9a66b7d811e29fc082baed914e.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

c60a499d906635802d88a942617f3115.jpg

Gia: 14190000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

4577a977e3e088ef6f7b1845b7963b49.jpg

Gia: 7500000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

e09ce01003f962ebfc6827a5506dd807.jpg

Gia: 5500000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

ac8e87fbb87ff7e3f7338b265252ddf0.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

a8f9548e502b4a833d0a8269f4465485.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô