Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Hưng Hòa B

7fc12112a3f6b611da5e6895ac2b348e.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

fbe67c39821e73e1331127300db0e7c5.JPG

Gia: 420 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

e6e032a6cdb9ae6606ed7cd9377a035b.jpg

Gia: 690 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

45bd4ff72eb3ca5209bdce78371cadb2.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f74c9aba46d32cac9acd07222ba80873.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

60c4c763372b04d7838a3f7f239ada0b.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 111 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1660 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1650 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

453a5e29fe0efed778d54343fea00b3d.JPG

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 165 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3dbb21ad24538aae52d574b3703f235b.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

736cec087cc878e654d4e321e9e5fdde.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ac57106439022f9023f80cc500100299.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

88ee2ba3f166cb10fd1d0003d5a0d24d.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

092e5c2564adfd8c5851fa951510eb0f.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ec19c1cf9284b752a6e4218598eba319.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

007b26b0b6c3e1728ee795feb02b85e2.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

60ff292df5d068412b98dc2583f205ca.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9f3c1569947c626052a8542b71cf2d4a.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

74f368642fb9ecf4ba666198db99070f.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

499d2686b5978ca5b0e3511993b3d305.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

41089933064c502bd54f2df9261f199f.jpg

Gia: 690 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

dfc23f24be4399695262d58ad92387c4.jpg

Gia: 690 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

cb508526e87861591b33337fdc1b82df.jpg

Gia: 690 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

4ca08bff152bfbdcbbdb3735542b0038.jpg

Gia: 690 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a2eb95191191008a4d9c18a84a9aaf00.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1e2dc4889fc8677dadac15c8ef2321bb.jpg

Gia: 655 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 656 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

641753988d51fc8c4333238541d4e451.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

5d94509d02e851b98f4cf5c9cb3db2e1.JPG

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

d1dac11df26efcbe4ddf9d58d47e4065.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

fbea256263b8eb8cf1ee007bd239600a.jpg

Gia: 745 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c02b038608c2f84240f140089b3403a4.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6e7fbd14cacbecc60e055a716a178cf0.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

92de2f45cd9a4fced8ece581ff6297f0.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2