Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Hưng Hòa

81a15631e7bf5b0af648d7c5610a0b28.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f71a03f460a3307ab66d40f809d6819f.JPG

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

7593e178f0ddf7edacc44b8a89a6bf8c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9a449703310188817332d2073c2847d9.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

aaeccde18d43b78f024d4e27d96ed59c.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 7.15 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1350 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

41528deb2bac7cb37d1a2de2e49fc6c0.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2a2e68cfa57adc5ca3d1ae10d658204b.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

754a9c3b532c47c8d860c26480ea15d3.jpg

Gia: 868 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.76 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

8f2046c3b87569c398c064622d6a4a2f.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

6da56ef1d4918631c51e628fd3234e81.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2295d9030b508dd6c3234de40a2bc7e1.jpg
[Cần bán]cần bán nhà trọ

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

c4ca9b2392b15ad081545de0d4bf2c44.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

69626cec1752133b57160ea7e5791b58.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

bcc6b87a00f5a8016327af21be3b52fd.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ba10636c3d291fdf4a267793a8dd26e6.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

d48451c70d8cb5d22d351c49b313c1bf.jpg

Gia: 35 Tỷ - Diện tích : 601 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1c23580e1e4387e2f0432c5b7593100b.jpg

Gia: 4.15 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

49d400c3d5dc5c2cc8eb4fe2300180d8.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

878c01777db5b4d4411288f9e536c799.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

00084f5912c6879d6406334d02344f64.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

0257faef8bbd2808cf0c022de2a03a6e.jpg

Gia: 8.3 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

3bb6dd9a205e9f00ac5f34e1a5fbf44e.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1ca8c449b6524e7e3985b0c7b3aa1085.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

125d880dc50584665e377eeb15ea9aa0.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

99dcbe3e548f4204892dc50352d8d43a.jpg

Gia: 350 Tỷ - Diện tích : 560 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9abf893650d55388fa3469e2db3c471f.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

f2be15fa2acb53f63631887bfa01ebd1.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

37616eca81cef7e173473a5fa5956a81.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a6ec4552c753c4d32830635d3481773a.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

2b9938289d4b726353915570ca7bb8df.jpg

Gia: 4.15 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

1932615358d87bc06ed7021229fbfb88.jpg

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

7b650f508ffb5115ffc51ed3f75e5682.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

48bdd71432e102da23680f0ff571266d.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

4468a207ba35fec7431586d553d442dc.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

a280f1cd731ebcd0cf2cc6114c3a8bac.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

608d9b96c7f4e7946492ed85365c9ed2.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

9d5233f72af64555338fc182ceccd5ab.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

730ae0e3255c20fd28cf1728b7850492.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

7cb13ad5f7a632181d3dac1dbc03cb28.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh

ce00b80569748cf4053e064a1d2acf85.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh