Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 15

281c749328529ec6a7f7615af6dad1ce.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 67

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9e102c044bba0391c2c0af8220101a6a.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

c6bad8a502098ec8647e62f5197b90f2.jpg

Gia: 11.5 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

24be1122faef10c2eac3562a2cf1ddd4.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ea766d78ab983a2f019a72e4851f41bf.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

e18a8af3682b4c74b5a5caf465eb98b4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3eebd5dee7417b9311f49752498b92e9.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4bb0895be05ecfdb674644f73b5c6553.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

436b6c2f7f88e670f018390b5d8de665.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

022b40f084597d8841a286ede9433fe1.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 29 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

63ce9b25d7d9f4f146a6aaaa61689ca0.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

dd8e41a64bb05ee0409361f12182ec99.jpg

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ad6f6432c9d76903ed32d51cd16afdd1.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

06d4ca5a7ffd8b8d87ea3d72b66ea234.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

81705dac643d6695877a1606189d5ece.jpg

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

6eade0d40d1056105ca93a3210678492.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

22deac414feaaaa8d0f5b808d1066228.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

cd13641f0adac2d911a0cc288e1923bb.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

b8d10bf17aa852d72b8531385a59e6cd.jpg

Gia: 4300000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

30c3180891e27e98e17a11cb6e6a833a.jpg

Gia: 4300000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

eac9525518a70bbf9bb420a2faf51b65.jpg

Gia: 4300000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ce7ccdfbe76b2808e73ac81706458374.jpg

Gia: 12600000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

2197b8ce1449410d3f1752b24a241a42.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

bb0bbfad49bd53b7261fd02e4b3688db.jpg

Gia: 5300000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

fb1d1cb35eb9b691f87fa4ed78e1c6b0.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

6499b8b251c22837d4574b8b9fd2f51d.jpg

Gia: 3850000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

5037ea12c3a39fc6211c0dc9c467f086.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

f4bb6d47f127995ceb850875a15dd68c.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 10 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

feb5a53c9f50ab75d0f89aa612d7fb82.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

d72c16623f72d4c4a743e3acac4f048c.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 15 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

121a55393ffa7b26a67882084e95236d.JPG

Gia: 17500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

819514dfa1c760f40a23720992433142.jpg

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ea0829ee537d2883f6973a04737363bb.JPG

Gia: 18500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

61f87b0479935564a267ad8dd8442437.jpg

Gia: 2800000000 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 17500000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9eb941a8edae64b6a10ac7d7e08aa188.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

838b47fd5561c33735f6bb975adf1ad0.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3cb29c50768a6ab7cbbde7e666128664.jpg

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

663e71a3a628a566fc859b7c6ea823d7.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

99988e726ccccb00fadd411f611f359c.jpg

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

39b73067a36dcb175cb51be29e13e22a.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ĐƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô