Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 9

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 38

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 48

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 9000000000 - Diện tích : 81

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

64241a8daecc5ca250b5006b00c80fd0.jpg

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

33f6fe1ff97d8b6bf26bdd53355011ef.jpg

Gia: 5200000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

6848b953a997a7adb8d7e46d6fa3c485.jpg

Gia: 5200000000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

360ba1b2582b9fd82807e852d50aa3eb.jpg

Gia: 7500000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

be502b155d5c0f5ff62da544f87af94c.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

c262777bdb665fb413a5d3dbfa7acee4.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

bd82f3b2d335f50ec1ed9b9bb65042b2.jpg

Gia: 5800000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

fb513b11c9ed504edbc97b2dd6b6f428.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

d59429b9f72c0e5d9d313cc00383d701.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

477bfc7f3d78ff43c57bb5d5486051b8.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

80311a24b5de032be1a072f07f5db95a.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4950000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4950000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

268c0cb944e179f7a0a8e3c9033064fd.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

26dbde505892a16e58354389e20e2e17.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7231fdd6fae902a3c3e6a26c75af9166.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

536449895e82e74ee9c2335d37633b2a.jpg

Gia: 4590000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

20a7f995888e198dbaa15590de22ef01.jpg

Gia: 4590000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9e4b34417a8932bf4ad11364f59b23e2.jpg

Gia: 4590000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

e2c3d4af40f59639ae17d3ca6bfd1044.jpg

Gia: 4090000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9219cfeacc13381cd93aea2e72c06f9a.jpg

Gia: 4090000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

36b54624da5ea1d738b6461074d2f824.jpg

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

6db4e16182f74f8309d3acb3da1dc886.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

d0397b8ac44ea116be5e9a23eea1357d.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

79a3f38b6a8a5104f8cc0faadad42648.jpg

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

2e93be5e7f93eb2a85006d615cbd511e.jpg

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3ecccdfdfa64b8efd7985615b2710a95.jpg

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9fcae88427575ba8b14abacec5a49105.jpg

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4100000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ĐƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô