Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 5

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 40

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

30bd15aa0677ba8f4254cf34ffaaa776.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

25ef053714de05d5fa83d9d7273ed115.jpg

Gia: 9100000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

bf89643b6e7feba67d10e8dc09b05d13.jpg

Gia: 8600000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4c08e8bc8b02aa30e6830ef9447dc6c7.jpg

Gia: 11500000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

2de7b3f91db68f5a0db085489e2d49a8.jpg

Gia: 10500000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

dd88f38f416e507085ebd5c0d073476a.jpg

Gia: 11000000000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ff32a0b7e355486b4820e93b0fb6736e.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

Gia: 16500000000 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

34e8e6466f7a6c0e05794f1cc2ee3508.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

e803e4237d77c1169618215af446c21d.jpg

Gia: 8950000000 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

1c7e9689752f7f2763099a5209a6d8f5.jpg

Gia: 8900000000 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

1cfe62743a15b294e88cbf80648b4296.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4cff1df81cb4544eee7acb38c28f6374.jpg

Gia: 6700000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

f2af01693ecfe08a4f2331162d4f71cb.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

0393ecde54d25f14973f1c6350f2eb8f.jpg

Gia: 10500000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ef2628ab3de1c263a2fe129044a452b9.jpg

Gia: 6700000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

896633c870283641340cd0532c2000f9.jpg

Gia: 6700000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

57f37b50fa2e5e52b81e9f2f87602564.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

3d43f569f8bcc2be7c56ca7ad133bc77.jpg

Gia: 6700000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

a5d42570e911d87d0667492ba3a2a539.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

41506b7feeea36b8a074802ecb1d10a5.jpg

Gia: 6700000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ca41cf28532f35c3fa2c28d445249c5a.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

1e05f656c03dc29f837e3b343ba6d61a.jpg

Gia: 8700000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9c8601a7bb20300aace6327267f1d2b9.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

0bcc874f33ad9c7ae371d9b8182d7da0.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

4a8c6e473ea712657a14808e66ab5020.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

8ef2396b274725ccd0712f8ea754e3fc.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

d828a9a301d1162b484e78955a5fd868.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

8f4f896a5eaf7b87ef23c3e39254813f.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

7e23e25c27a6696c2e0aa07f6215acf9.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

5b82e962d7b94a5588d3b4f33095cb86.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

b28423b8b444a6a12f7882505eafdb01.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

50d031100aa9ec642c3d1fd2cc556d2e.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9808c606ea7687c948c1c0b1ff37c193.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

9c8a7f1c6ab098a855bc4a81d747d995.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

45795cef2a322e26930e2c9f3a6c2c43.jpg

Gia: 8900000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

28044d28446e52d701273d1492ce7c88.jpg

Gia: 17500000000 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

da4c56065c284561efdd3cca1b4d727b.jpg

Gia: 18500000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 10-Hồ Chí Minh

ĐƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô