Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Trường Thạnh

d01aff8bfc735a69d921e855020edd75.jpeg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 525 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6ab06e2cd02e3f6ad526e018df1018f6.jpg

Gia: 624 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 207 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

[Cần bán]vuthehao

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2450 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 43 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 975 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bd0875ef42fd165f0f30f02101395e7b.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8fe4d085d648c8cfa1fa2a844ac6812f.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3352b6ea59cae3dd1f2213ad3508e702.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 22000000 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

89ec980490ef13f80882474835125e5a.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e915cb2fb470e0ea75f4776cd5ec61b4.jpg

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bba944a7b4cc581e8b699294f547377b.jpg

Gia: 2.05 Tỷ - Diện tích : 66.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

21d5d3237119594ce977a956a11e3d93.jpg

Gia: 1.59 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8ef3f1263e3b2ac3b45665de25416f9.jpg

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

825448d912f4b06ae27da5b596bd1f7f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50.9 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eec77cd2c5a8ac689d45cd9325e64b78.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4ed272121f7f1dc67bd31fca22a429f5.jpg

Gia: 1.499 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3f888874f91c0607b712cac43a210022.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6d1d785715e505e07ffb875ad1705eb3.jpg

Gia: 1.151 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f1848577e384c2fc7875cd53d53bbe19.jpg

Gia: 1.51 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

748894d966d17ae6a3e984da56950d79.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a89f9d507317a95da3e0e93e8e978c08.jpg

Gia: 1.151 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6eef72d4dcc464eac9f469a63034ffca.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6e1f29aebcdd4150963b56adcdec2577.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3c517042bc0e6f36d273118e796c72ea.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a0bb1e30e7d549c6e4db099af93368c0.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5170574621f069ec6c20f2c402e39eec.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9faa441dfc855935c55f14cfeb089a0e.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a2f015f7298501fa54e6e25b65118227.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3c3a910a20ab2a0e6f53783f7755f071.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

655ddd102ea3d630eebd7ac1b6bd720c.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8e8b092dc2210824dfd32e1cc99c9714.jpg

Gia: 22.6 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd90c105802c27fb4037b7af6ea7b246.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ee9284986d8131047bc78fd6c5198e27.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

35e1ac123b5c905c884fa34a951cb890.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f97612f7c7707a21721945d7e753dd6f.jpg

Gia: 10.2 Triệu/m2 - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c625066099648c677c1e6a3c3f54933e.jpg

Gia: 21.7 Triệu/m2 - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

582126f44622587b53ffa81433a94825.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1bd52a458c3d316d242c03b38f3596b9.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2