Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tăng Nhơn Phú B

32d0a01901be90666f51f920236a6900.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 105

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

510be5fa343a40e6ca37637f54413958.jpeg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 63.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b1effd3249163563b79b7d936b2a47e2.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8175891ab1db615a5bd52d5f6c6a9af6.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

38939d7af36f09b0a38ba5b94f1036b4.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9e34a8f6e2f6f040a580b99d9dd5dde4.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d5bc464d955ac2c1bf3540bb20851ccd.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

82e49de6af9efc16d341b74bea7d5d75.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dee59d6a1226bc6d5ac08c8f242d8f7c.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5eb9d733414443530f848d34fa729918.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ec9a2d29f9a9ad16777d486123e381d8.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

af304f47e96806b0b259baf8872e42ce.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

82c759ddec78c13517619a7be6f2bf34.jpg

Gia: 25.5 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 148

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b06d87842175ec0e8f009c4aa9979ee3.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1650 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7cf91f9ff2fd5a0ba08a3aff468b9045.jpg

Gia: 25.6 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

051303497e771e92642ab20446ee639f.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9b3d702d0029e4fcfce2a0569c8617b7.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 35.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 127.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1c3cd3acd9990e1f6f4d7d5281dbdb71.jpg

Gia: 23 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

275db9c3a7ff982dbbb77af2155142da.jpg

Gia: 6300 Triệu - Diện tích : 139 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

02c31b4c5fd6c33995b5de3796f1af78.jpg

Gia: 6300 Triệu - Diện tích : 139 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cdfc0c68f93b801fad26fc8862cd87ba.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a529244b97737808c8a43f0a48f5e27.png

Gia: 2060 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3d6eaf81db3cdecbd0a23bb6eb28bcb.jpg

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

43017ff30cca51351a036c911365a490.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.82 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.29 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

95e6931177561ce45bfa72f4aa8da45f.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a92997e97343c95731ae55212ef3aca.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f14fc1ca8e779d52229ec797df0ca28e.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 356 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a5cce3d12befc560f5b710cf04c9e1a.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f911839cf42ff7b7a5eeced223da983.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

739f39b25de545ed7e2397fb3bb10f6a.JPG

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e925278f5d0d69c449ead86485684477.jpg

Gia: 25.45 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô