Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tăng Nhơn Phú A

3b80a015c786437a021ac97e2575b3eb.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

22ca6283c1a227c6ae3c2807bd4bd61a.JPG

Gia: 35 Triệu/m2 - Diện tích : 98.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7dc5b70ac660bb0af080e7c14aa562ad.jpg

Gia: 3.95 Tỷ - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

156726bb643b55af5d38f13ebdbba7ad.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 86

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b4b19465ba809146a28d51cef0ac8fe9.jpg

Gia: 800 Triệu/m2 - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

676b9a842db3c4d2855d72dcf5ab2080.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

900e897f14421747fc1abfd2f0987f92.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 255 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9eef9a10739bb87b3e388a102f1b0ad0.jpg

Gia: 3.394 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 110

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2380000000 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6537470b32431ae74fe68bbf8006a388.jpg

Gia: 3.31 Tỷ - Diện tích : 49.8 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1242e024e5822f75a04f3d9f3f3753cf.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b42cadd9961b341c3ac88b3ced4309e7.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

07fec3f5df2c81ecbb785ec53d72cadb.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6d800d3b50b392180c8f485774caf418.jpg

Gia: 3.19 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6c271f8a3d4f0690c730d8476c8d1c24.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1b8e1c74cabbecae5b925b4dbeb23972.jpg

Gia: 3.19 Tỷ - Diện tích : 124 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7d3c87b01a5e236850a2168cd9bc5493.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

330009f08d5260b9b8350f8680dea0f5.jpg

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 48.6 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b24dc471c4e0f41b071bb9bf133812d2.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

648616f12a11289596294ae65f0738a1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

efe266a4fbbea50b0f9928c1db21ca0f.jpg

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 48.5 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

766aa506084ddd4aab8187db6c7e09b0.jpg

Gia: 1.63 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f53e8c6ae840a75c8f2323e16bc23de8.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

446996c8cee6758570dcbb5bf917ac67.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

93a574f7a9b88d9a41c9a2491e8cce34.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1179107e04bdcd4c2f1b4ab0a7066070.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e8fe5e7e97045ac5d50ed835be71f6d8.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

01d9aa9a503bed750296749209f848a7.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c78780908d3334c66773abcb1c84fec7.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5eb550e1423e01eabe27dabc7e2af3be.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3bfda4359e21c00d3e023816f80ee49e.jpg

Gia: 2.998 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

54d3abddce6e8a331f233d96d22255e8.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

188301846d0a317f94c48b8614355a9c.jpg

Gia: 2.997 Tỷ - Diện tích : 142 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1cec523272cca00405577f18357d6c30.jpg

Gia: 2.998 Tỷ - Diện tích : 141 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

468774d3314654b38a4de85ea325e4d5.jpg

Gia: 2.999 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6a1d122a4ee2aa672ebce294424ce4cb.jpg

Gia: 2.999 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9bb51453db26170e2c3ac54f7eefe884.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

01bc1f17466200997a134cb4ed0d7ba4.jpg

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

124c110087e49b11979eacf29f4251d9.jpg

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fd17d7502fc349198592a25c07cfc207.jpg

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3d83468f00986ded32a80cfdd31ed6b1.jpg

Gia: 33 Triệu/m2 - Diện tích : 55.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2