Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phước Long B

77e76f5df2ce29662f06b93834d5b97a.jpg

Gia: 1.12 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

82b0411c0368beb23d0a1060d57152bc.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2a5b533dc754491a555ba64ea6a7161b.png

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 173 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ebf7c8af4aa121f203cb9eb0e342fae9.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 49

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9438a8f4f5453aa86e8264018cdefa9e.jpg

Gia: 15.9 Triệu/m2 - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0c10e9b8ea59fc8dcb3dbfb62da8b918.jpeg

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

993f38c39941956e53dadea75d1a7e8a.PNG

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 56000000 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 32000000 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2dff9267533daef9a2bd490b560cb68e.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4002fd2d10085ce8d29c6d204ae65a45.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 54.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 60 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4500 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.37 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.37 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 43 Tỷ - Diện tích : 156

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e9c19fd3f33635d7e6cf197aa758747b.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e584c3385534710e881c6a6052841c7c.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

417d5a1f156ae49a47b9530a6ab2d124.jpg

Gia: 23.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1a05076be75f1e3bbbab3cc8a28610e.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a7c8b701e61b606aeaf53bef659f0d18.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4e90a591bfcdd69dc8327622a28df30c.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5425c0e73f1cef3d63e14ed5c0ac0f09.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

309de9c237e222229f74439b350294af.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8086b5684ceb1414de056e4029f0e4b5.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

907ea8b93017f9c467c5197121453040.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fb143fd98e6215c580658453d9cd6368.JPG

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0f2f1cb82631c59debf3be8995c2cb33.JPG

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

642ad142c8a264c6b912dc2f4ac0c402.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8bd46f19a969c314a6b14935d653a4b2.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cb62831bd68549d32c37b871ac432f7f.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8cfc627f31811a779e4b2041d20c81cd.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f131a6ae2fcb531621d3c8e63260cc71.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

21b2a08bf6dabcbc86e18893762d44ea.JPG

Gia: 24.5 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd465a37fac5b434e2d05c24b5d9e3dd.JPG

Gia: 22.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô