Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phước Long B

77e76f5df2ce29662f06b93834d5b97a.jpg

Gia: 1.12 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

82b0411c0368beb23d0a1060d57152bc.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2a5b533dc754491a555ba64ea6a7161b.png

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 173 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ebf7c8af4aa121f203cb9eb0e342fae9.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 49

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9438a8f4f5453aa86e8264018cdefa9e.jpg

Gia: 15.9 Triệu/m2 - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e584c3385534710e881c6a6052841c7c.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

417d5a1f156ae49a47b9530a6ab2d124.jpg

Gia: 23.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c1a05076be75f1e3bbbab3cc8a28610e.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a7c8b701e61b606aeaf53bef659f0d18.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4e90a591bfcdd69dc8327622a28df30c.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5425c0e73f1cef3d63e14ed5c0ac0f09.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

309de9c237e222229f74439b350294af.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8086b5684ceb1414de056e4029f0e4b5.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

907ea8b93017f9c467c5197121453040.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fb143fd98e6215c580658453d9cd6368.JPG

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0f2f1cb82631c59debf3be8995c2cb33.JPG

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

642ad142c8a264c6b912dc2f4ac0c402.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8bd46f19a969c314a6b14935d653a4b2.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cb62831bd68549d32c37b871ac432f7f.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8cfc627f31811a779e4b2041d20c81cd.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f131a6ae2fcb531621d3c8e63260cc71.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

21b2a08bf6dabcbc86e18893762d44ea.JPG

Gia: 24.5 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd465a37fac5b434e2d05c24b5d9e3dd.JPG

Gia: 22.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1170 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ca6499d44e399ab8c5dec86a091d627f.JPG

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 258 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ff6ace4245dd6f623c711ff49493f2d3.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

997b36d4b0dcf94e96c4f874ba2121f5.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

785907c76f370a8a95fa8ad23a42de92.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c2e129f0b92a6fdb50792fb33f19456b.JPG

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4eacb93306b986b4fda561116f0778fd.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e66495cbc91e4519e6d0b7eb36edecda.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3579c417a2c9efb8f4fd95c1f1eb6403.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8014053f2d221227132e00efc14a3582.JPG

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e43590f0b0ef517852169705e84c1865.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dccc8179158e28208c1a14205bbf2386.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3a8f86e3bd4350ee13a62bcb6b3ffeb9.JPG

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

05f6ef24abf719b2af71b5deae5feb2f.JPG

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0a17a85eb9e4963988c40cad30951072.jpg

Gia: 33 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2e4e96a642bf7d95c98633f40172d7d4.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b3fb69bffb45ec3f27c470db9fa23ff3.JPG

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 271 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b957685e098d7bdce5724893df96d59b.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bc7b1759e4035da8a2faf9259898e77e.jpg

Gia: 580 Triệu - Diện tích : 12.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5aa149e543989aba1ab7b13023b105f1.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fccf2452299518169fb10985ae65cd6c.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2