Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 14

58d94ee4a7b5b982afd97fa6118273e4.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d4fba59f18bba8d858d508911a7555f2.jpg

Gia: 2.39 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0365ffb89024ebb8ab3e0c4aabf75270.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

73241c1d357fea0e0f2c03fa3a3af355.jpg

Gia: 3400 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1db78f4589bf28fbb6a4d58a8a1812e3.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 61.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

16041f1cb89a8f0a2c42575531efa4a9.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 103.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

77090c9e38f37e20e3a963e45009d3f6.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6c0d5080503585ed552b4e7476c590da.jpg

Gia: 1.47 Tỷ - Diện tích : 68.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

49692ba8f0bdda451f721f6068ad0b3e.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

37ff84e637849b68a30574643c82c3cb.jpg

Gia: 0.995 Tỷ - Diện tích : 43.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

261045f501870027026d2c8b8c37ec2c.jpg

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 71.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c8ba4b63e3e46d870432975b6c7d608c.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 142.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

7a3ce96ff4c247bc776cd1e659d4e579.jpg

Gia: 1.88 Tỷ - Diện tích : 75.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ffb2e8622c2ebfc7cf6eede1a6c7b2d2.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

770ba8749dd34ea59abba827cc0ae285.jpg

Gia: 1.56 Tỷ - Diện tích : 60.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.28 Tỷ - Diện tích : 180.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

063c997b8132ea001cdd95c3ec6d8cca.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3cee909048cf14e0f4c53e8eda374f5c.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cf0abc7b12bbcb4a02d552f609a17874.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b2c68ec4331f5744e6598a8297744f4a.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

098436a3c2df645e96035119d0c3022a.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3169f756d227cf4d484756fb11f22ea7.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

20.png

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 51

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 44

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fcd6293017779f6d77ce1f4a6d4c5460.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

18f6ca1df0d35d832b80739aea1455f5.jpg

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

42ede762073cc344e71a44716d21e247.jpg

Gia: 1850 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

60c81b259b8a5074af41a75842674579.jpg

Gia: 1.84 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a60963b233978e5824dba60a14064760.jpg

Gia: 2400 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e7e151b540a9fd859772903dc35c0df1.jpg

Gia: 1.29 Tỷ - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

29a653098ab9b31eed71819e515d750f.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9921cab177ca4278178cbf56ab6595e4.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 44

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d2f9bda622f5cd0ddbc4a2422e72c10b.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

551f9f6f0491f12097f9b3e208e9f780.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8fd864c4d8c3d6465b445e85cff7b07e.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a8ae2968ad0c92705ba92eb88b6b9408.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

90dc785f1de9111386dddfc667cba70a.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

864e9bbb9be6fa1f8313bbc2f7def11c.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

704ba765595f326625c6db32631db1e1.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c0a60f0a3708631a5af144479b011f27.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ba9fb282a906d0f7fc7927f4f44f33fa.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a57d37f24466015055d0f8972037c5ba.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2