Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Trường

451a63828e6c3ff90492b1f2105e2818.jpg

Gia: 1260 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

821f6e579a2a9e62e3247e4eb6e3931e.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da35e4fe99144443a53a3095e9d99938.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5bbcf387b10cc2275a817e3204927ee.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f94f7af10cbfa98692b2d96563f1d75.jpg

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4fb1a591309ba81bb74e3d1de6e6a976.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

958a10b41e694ee388b63a204c50433e.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

65abdc66bbcce7301c67aaf3110722f0.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.18 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c7aa39ec16f0ce8a1d0198504ad0a68d.jpg

Gia: 23.3 Triệu/m2 - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

07ea7729a030943223894c29ff766882.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b936ac83de05f364568e036ea9213be3.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db2dfb271683727fcfae4d58caa1a6ed.jpg

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5adea05868bfdd3beb465473f3d5f998.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f7968e0b237134307905f4ebc230efe3.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

117c96b7ba8c455aa9d6f3e3a138a230.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ccfd67eb1250dcfc06ab707fbfc8177c.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f300eb9b44cccdbf1d4808d0a848d08.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

189bec2d508f990aff9b44e7fdeb5f49.jpg

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 51.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f5d149b8181227d171413a087beffcc.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6635ce3207d11083ed15613173ad8bc4.jpg

Gia: 3.39 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8b74a9a58bce82f07fa78a41ed60b5ac.jpg

Gia: 4.38 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64a6012bc54a1709d46482ceffc84a9e.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4468af51029f9d7157b7e5c0580afb39.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 148 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b705807a177b9d705834195a9b9b836c.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

05e7ab8098088b348d4263d6e3c1ce24.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b8dfd8b7dfd796e06a4a369e8bab4bb3.jpg

Gia: 1.24 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bbe3a2e5ea0e81129ed5f77a7eefcbbc.jpg

Gia: 1.425 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0cd9dca3f361a3630954be5740acce7f.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

656c6c917f2545bbc695f0c312b2c7df.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e66e9065f24f8d0965b7f5603d55e4eb.jpg

Gia: 1.17 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

61e940571ea57650acb4a227174f807e.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a635fee6698bb65713b763dcffdfa54.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5410994d88dca62497abde9d9e402c2a.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4277ab31e62e7405e103c37aecd22769.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

494d2b65abe928d0b11b2c7296037d49.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

25d43a3d5c30c844aa09cf40215234e7.jpg

Gia: 4.245 Tỷ - Diện tích : 146.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5a6e19509443b39c9c530b8f78fcd11f.jpg

Gia: 1.81 Tỷ - Diện tích : 56.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

aa1ced36e64fdb51771dc664490f9d84.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

176dcaaf0f92cf70302c933a30af8a25.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1f181277c09bffba8699e90ea74e20a8.JPG

Gia: 12.25 Tỷ - Diện tích : 3500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fed92a2b8e5c38becb52775d2430dc12.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c16fdbcbe87edfda1812d41fe6fdca9f.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1336746ea6664f3583d04f3c8c7267f.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83b34d0cb97b35d15af8d55c4e9ad040.jpg

Gia: 1.32 Tỷ - Diện tích : 57.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

83723133606089fab1aa7c84fef2ce57.jpg

Gia: 1.13 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

386c16927c70a00e1ebf64b7a5316064.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b0eb8eea47e3fc7e711271b44e644a51.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2