Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Trường

451a63828e6c3ff90492b1f2105e2818.jpg

Gia: 1260 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

821f6e579a2a9e62e3247e4eb6e3931e.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da35e4fe99144443a53a3095e9d99938.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5bbcf387b10cc2275a817e3204927ee.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f94f7af10cbfa98692b2d96563f1d75.jpg

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4fb1a591309ba81bb74e3d1de6e6a976.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

958a10b41e694ee388b63a204c50433e.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

65abdc66bbcce7301c67aaf3110722f0.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.18 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.23 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 96.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 53 Tỷ - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 77

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4550 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf1ed79999cf3dc97b6e10b57e6707e1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c300d719d6ea583f39a6e12bed19959a.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ab3b5171d75a99a55b92c310c865cd29.jpg

Gia: 27.55 Triệu/m2 - Diện tích : 76.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

687028f346200ad0548765e64010d2e3.jpg

Gia: 2.66 Tỷ - Diện tích : 58.9 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4da1e3b48319ae01b6e0b31aec1ac116.jpg

Gia: 2.097 Tỷ - Diện tích : 76.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2863a4b162228fdeec0aac9dad0140e8.jpg

Gia: 1.92 Tỷ - Diện tích : 51.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

68b03420ff47876eb5426a433747ba40.jpg

Gia: 1.696 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b9382fd6781eaa1ae9d8300d15f95267.jpg

Gia: 2.651 Tỷ - Diện tích : 71.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

909bac691db6659ad243c7812d990ac4.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

26b2faf7bb99972e0f9f4651f6c70d3e.jpg

Gia: 2.099 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

23368b0074664525bb6612b73efb34c0.jpg

Gia: 18.1 Tỷ - Diện tích : 302 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b7fa6591c5a107ed32da0ed19107d5f7.jpg

Gia: 2.6499 Tỷ - Diện tích : 59.2 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

19b93becea1de3e92f7662c49b46e613.jpg

Gia: 2.71 Tỷ - Diện tích : 89.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dcf5acaef8826a8907c279ca21adba8a.jpg

Gia: 2.101 Tỷ - Diện tích : 76.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c73a389011378312e93282553da53e1a.jpg

Gia: 1.754 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c8fe3f73ab308d6a6ed7085e37e98ca9.jpg

Gia: 1.914 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

898f2bfa00ecccd0ee0131b79b32f288.jpg

Gia: 30.6 Triệu/m2 - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eb0ba6fc7a34541c60c290de5d72d360.jpg

Gia: 27.63 Triệu/m2 - Diện tích : 76.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1578e9fa8e4ca2b797fb759100bb76e.jpg

Gia: 1.91 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

36b4863e0776f71745ab4218f3212609.jpg

Gia: 2.651 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

144eb0a322565a1702d06562eccfb996.jpg

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 76.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9fe3f387233b4ea81872ba7df4bb97a6.jpg

Gia: 1.91 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

73a33bcbf8bf58614f433bac3e421f02.jpg

Gia: 2.62 Tỷ - Diện tích : 59.2 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d462168efe9910143ceb96526d51385b.jpg

Gia: 2.614 Tỷ - Diện tích : 58.8 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b87f8e1ae9cab71c5f9e4f31fdbc7a70.jpg

Gia: 1.852 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f5a5d8491c4e2facddacf668a7b4b82e.jpg

Gia: 2.012 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c0bc8dba1d4045114753534ccc5bac29.jpg

Gia: 1.656 Tỷ - Diện tích : 50.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

28cbe95240f831df5eddc7b14c3a9920.jpg

Gia: 18.013 Tỷ - Diện tích : 281 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2