Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Trường

451a63828e6c3ff90492b1f2105e2818.jpg

Gia: 1260 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

821f6e579a2a9e62e3247e4eb6e3931e.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da35e4fe99144443a53a3095e9d99938.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5bbcf387b10cc2275a817e3204927ee.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2f94f7af10cbfa98692b2d96563f1d75.jpg

Gia: 1050 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4fb1a591309ba81bb74e3d1de6e6a976.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

958a10b41e694ee388b63a204c50433e.jpg

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

65abdc66bbcce7301c67aaf3110722f0.jpg

Gia: 11 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.18 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

72dd87aeda91d3a4f5bb42c494d63b7f.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 56.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8c34eb0a92649a04d2e2808b48cdb15d.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 52.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cef538efc1d77202cba5c1ebe7a0eae2.jpg

Gia: 30.7 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e397e1d147e87f82c08ddbebda3e4ec.jpg

Gia: 1.669 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

16f887dfac1cba3e3a5b15ac11b6db2b.jpg

Gia: 2.79 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67f9f253a9c583954a8094dfb05b0aac.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

efb54e203a4c56acf6a03ac674e381fd.jpg

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d010d219b479bcb906249b6a39495fa4.jpg

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 55.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

88ab1d561927da870f982bb4207cd4bb.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

03c84fd4b7977b882419a3dd385ad1fa.jpg

Gia: 1.71 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ac1e7cbc86cd18806f79027ba1b48cf9.jpg

Gia: 1.661 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cbd7917ca86512906aa194f20fc966c2.jpg

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f473ca1be37876dabe19470fc7faceb7.jpg

Gia: 1.821 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

64c42e4bdf8fc853d802a24224c2dd6e.jpg

Gia: 1.821 Tỷ - Diện tích : 50.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

28abfaaec6dec86448f12e3b53ff8a8b.jpg

Gia: 1.61 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

507643db84f0e69e9d37d0913199bcfb.jpg

Gia: 18.04 Tỷ - Diện tích : 297 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b34f8c08e3af92f2cf51c4a1240a22b8.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db5af719e35c613c0e5e7b3378f4dd5c.jpg

Gia: 18.05 Tỷ - Diện tích : 298 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6442363f624edd25fbd7300f364986bd.jpg

Gia: 1.825 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0802100ed80f4545edc7143909bcb335.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a4bc10213b684887c0cdaf4efdaeec5d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50.1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3638ca17ebcfd32e5fa8147d20c67dfd.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 997 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b0144c78364205991a85f9a02e5bec51.jpg

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

98830bb8479012c19b0fcb0231896866.jpg

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 123.4 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3fef092732364c1d32691a0a8fed33f0.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ea1e3fcd3659098c0d2af258a78c3fd9.jpg

Gia: 2.095 Tỷ - Diện tích : 80.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b36bbf9d07ac79350475b480efa206be.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

24f600af24b9fc1b86a41aab801cfad6.jpg

Gia: 18.15 Tỷ - Diện tích : 301 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.23 Tỷ - Diện tích : 62.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 34 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

655487f7c4a3381577840ef61236cba9.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 79.2 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c7aa39ec16f0ce8a1d0198504ad0a68d.jpg

Gia: 23.3 Triệu/m2 - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

07ea7729a030943223894c29ff766882.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b936ac83de05f364568e036ea9213be3.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

db2dfb271683727fcfae4d58caa1a6ed.jpg

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5adea05868bfdd3beb465473f3d5f998.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f7968e0b237134307905f4ebc230efe3.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

117c96b7ba8c455aa9d6f3e3a138a230.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2