Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Thạnh Mỹ

4c21ed135c599434f04a296a45ba230b.png

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 113

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 840 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 425 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 14.6 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

da148c0d8911bb652dd92051fc34f673.jpg

Gia: 15.8 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8e42a1c44b99a2d3c2727f69280b6ef.jpg

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

270e13ae69ea035f95004a157541f05d.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 266 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3500 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

457f05d22a08c1a5c96c457c6574113f.jpg

Gia: 28.01 Triệu/m2 - Diện tích : 86.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d8bee631cc90c6c34b582746ebc2828a.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 86.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d05f4e9561eee75328236d8db035f4a3.jpg

Gia: 1.99 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a37639e13b068c0bedfbc5cb1143370d.jpg

Gia: 1.11 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3d65a1a27be7f0095dc998587804f79a.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1740 Tỷ - Diện tích : 58

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d7c55164d2a42b43aa6f28dea8c664b7.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ebb65f093e816f6591b54b92685946b7.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.006 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.3 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 740 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

39deecabb731e677634b9cfb7bd54468.jpg

Gia: 775 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9cf84423ffa275cd86a2319addb7cae3.JPG

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bce549369e57e0f03fc93edb81f70bed.jpg

Gia: 720 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 720 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 720 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b3d6f11d2371cbd2d8544794a26ca845.jpg

Gia: 720 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7c63b4610950fd731ca0fa2bafae9a20.JPG

Gia: 12 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

001359c052e35f3d43a3fe99c27b2dc5.jpg

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

df16aeecc7a1d5a80785f30ee821ac7d.jpg

Gia: 396 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d99756a40e03671a5cc3ebc654163d7a.jpg

Gia: 2.13 Tỷ - Diện tích : 134 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 425 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1d1318d9b4fc0ca356d6e697b01e54fa.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d2fcb54a1b3a2d289e13b6e47ba8d747.jpg

Gia: 760 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7a68eedcfd0070bde619be37995c8074.PNG

Gia: 625 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c435e7beb1b57cc23c19581ee0bea3a6.JPG

Gia: 745 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f69131f77aa062193e06ab31eb6f099f.JPG

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

92d6396fa1914e4123caf4dceea90c9b.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c44bc749b5d1450c27bb5da8fb3f4d53.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e7f34ff45b9e0f73f2b872f05a15563d.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3a656d582f6824d2d8bece3d772c48bf.jpg

Gia: 490 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e2c0956ff8f7da647ec7098a5c88e151.jpg

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9d1c14ebd2d0cb8467f2964b15f11b2f.jpg

Gia: 410 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c6cf6c34a31a36ca6fcfd00fbc289e93.jpg

Gia: 410 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2