Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Phước

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b2d4ae6a297e37863eaae2ec47176bfb.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a1b7207929bad0537f395e91fb125571.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cb25175fe9438bdcfab6d89dcc9eea49.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

78265c847135dffee8c66ebbafc8e6e9.jpg

Gia: 1.69 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f11093c4a495d1c6bd1b891cc85fe267.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

542b9ee6f3c1cedfa89518fa4dc0d38f.jpg

Gia: 1.67 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ec6781f1e9c5683e88f7d70929bacf9f.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9bb37721356536545c187e50c49ebfdd.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ba220f50c0cd567b01f50d9427d3590b.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

37dc9d889457e6a95e851ab71fa5ab9e.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

13ebb7909e5ef26385f76a81162c2cbd.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

eb8eb099ce838220f0c1437e2af50a6c.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

045943abed9eaa58035f40fc19189f82.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bbede4f75bc3f6da8bf3ad72af2b2503.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7e3980b2d20e6dc76dd6894158aa602a.jpg

Gia: 1.02 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bfd1b7d6fe87e260e9682cd9231348ed.jpg

Gia: 1.02 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e4f20d61175c98a89f06c2bd2bc69a91.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5274abd58c671d2ae36a4d80e40c5078.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

43b70b6aa39e0fd75bd4e95600f34936.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2809638d90ff923c2e9481bb457f677a.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7cbb3cfd043e3e6766140c30afd93828.jpg

Gia: 1.125 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dab662f3d1815b8516cdfbf7741f2a44.jpg

Gia: 1.12 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1bb785c43995c7f63b423bdddb0a6d6d.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b499ef0150c956c1f47853f7315823ae.jpg

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1f25f4089f3f31c427e4240244e17581.jpg

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

448afdc8b501a35d47e1565d44a4be3d.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f36acd5661f5bb4eb11b50b6efdafbb.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4dd9a013626bd1a5936b0b3d6b5f9103.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f63fa2f76d94a1dd1468cbf0d5522cb.jpg

Gia: 12.2 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0174849fca5005b2e96debcfc7e29e57.jpg

Gia: 12.2 Triệu/m2 - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dde192bc81fcf985cb262f9331ed9bf5.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c5d96dd53f9a8f4886f5375000d2b93d.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

338de5741cfbc757730aff91b1ff0c94.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

02dcecd39660baa1adb992a14f8990b6.jpg

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cdc9328f04edb064300585626cb6a2bd.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

af4b6f24e2a4357cc4fb2340131569f0.jpg

Gia: 790 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

00ccdef5b888d89a6506763c84fd49f2.jpg

Gia: 760 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8d09fdced0593e3614f6f6dec7bb0575.jpg

Gia: 765 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b61ab6fd5c1d1a2bda810b0f805b7397.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d57c3b969a5953cfd82ad57e5a48ad5e.jpg

Gia: 760 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

82722c788f644477180c6eb8de8dd719.jpg

Gia: 815 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

18151502ab79a44b41798b55c45b6883.jpg

Gia: 760 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ea68d6b44062575a24821e1b393c4e0c.jpg

Gia: 815 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

34907055db4c94dd3f6e07887b8d49b5.jpg

Gia: 755 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4d9da62acf558d859b8e059a0b87e318.jpg

Gia: 13.5 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bc73b5f8e822e2388deb431ef089112e.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e5f9a2ada49475cebd292875f0165e95.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d46302df8823269090d9fd1303d321dc.jpg

Gia: 13.9 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ad6217f8b12f624399bf16297d5d1438.jpg

Gia: 13.8 Triệu/m2 - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2