Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Phước

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1740 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 35 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

66147cfe5f69a168a82f3e8b99f9df6a.pdf

Gia: 27 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1720 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1250 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5f36ddcf08915b3dd1456319f0deff19.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

47084119fcc713c388b20e0b48f7318d.jpg

Gia: 1.26 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8c9984d39891890dcc0434003d5b6805.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

247ba606bf11e91e9467c7d3c355fd79.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

208ee7c3edd756bcd332927ede6ea241.jpg

Gia: 1.295 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

13e701cbd6979ae7629cf31c8d33a08f.jpg

Gia: 1.301 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

990eeb6f6cff334c4fa3269b2eb358d7.jpg

Gia: 1.278 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ed884ba208aaf94184f30270aa47788a.jpg

Gia: 1.27 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

72c2986f1cdb599d8fd49872e461eb77.jpg

Gia: 1.269 Tỷ - Diện tích : 56.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c3c1e41e3667553c3c263ef0da387534.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

632c581f474738e96506aadf20e00604.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 96.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d63985675150205060c650c57553a707.jpg

Gia: 2.02 Tỷ - Diện tích : 80.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6fe2973deefe986d2749dd44cace7bb2.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 116.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

909232e568e22647f50e34984d9b090f.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 52.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b5ba07f0e283355bfd106b30293ff2cb.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 116 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3e69e2eb5174b9617c977186ebff7d75.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a90bf3d3269cbf1d0e0ce79359d5240e.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

80a336dc0f036dc13f3340a88f1b23cb.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f012b14871f43cefe515c0094ce00a24.jpg

Gia: 2.01 Tỷ - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

88a5f03903eb9463a3e635bdb3a37f54.jpg

Gia: 2.09 Tỷ - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75e78154a061c8600df6245e95d626b9.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

677db1576fc74ce2d832dfcf32f9b1d3.jpg

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9e5dfe7dc8fa0126aff52f12175f7f97.jpg

Gia: 1.71 Tỷ - Diện tích : 97.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

61008367596ce01fc4328255ed7da19f.jpg

Gia: 2.03 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f2ace6e28a8942aeee284c7dfc4f40cb.jpg

Gia: 2.11 Tỷ - Diện tích : 116 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9f04c7cbc768605abd727279074e6819.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e0d4e03d5e35896067398d1bf89c8fc0.jpg

Gia: 1.57 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a07c027615832afd8946239fb753b051.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 116.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f5afa8dfd3e1cd1f7082763031b0061f.jpg

Gia: 1.57 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

2e01fbe1edcae15adc2a5600948c1f4a.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 97.8 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

0ceda8f5715a4f5c43c18a27ea5f12b2.jpg

Gia: 2.02 Tỷ - Diện tích : 80.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4ff47b4d16e3fe80a55478871703671a.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 116.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

50b86dce394c0692a9b3fccaef1c9aec.jpg

Gia: 1.57 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75dd2b8ff4b3886d3e932e2423a9c795.jpg

Gia: 1.16 Tỷ - Diện tích : 52.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b830c8e0fd1cdc6e81db8a8c7452463d.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b52fa78c35ec1d6046a4b5d51e44bdbf.jpg

Gia: 1.175 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ee8602946522a56a9eaed35c0558940b.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 80.7 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

46d98a53e8bdb853c474f2e4deb76e3b.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

63a763a7cc938afd13c1d4caf2f87a07.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

fcf35fa1306b389f2337ca07bbb35343.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

899ca90644774332dec0dc49bb99cc35.jpg

Gia: 856 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bd1fdb301af564c08257284123389991.jpg

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d1574e0ab8aee85f7630be217aa80023.jpg

Gia: 865 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2