Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hiệp Phú

d0b1233ecebff50ef5c056b47fd06f33.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

81b5a97793e2812db9dfb8c8b21aad23.jpg

Gia: 70 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 133.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4c5bdb1ada933a5381303ea0382a8b32.jpg

Gia: 1550 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

deb52e66c4a17ba2a974a93d290b9bad.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8d4d8c45d59b447a316af5bff50da616.jpg

Gia: 3.415 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7f5b33c0c9104957de0b1742e4f6b7d6.jpg

Gia: 3.42 Tỷ - Diện tích : 50.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

919565d38e7958eee8778c0dd9fbc9d5.jpg

Gia: 3.41 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

664749a9f51101cb3b0005d6a1e581ec.jpg

Gia: 3.399 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

712d94645a13c76737fe4d382657412a.jpg

Gia: 3.349 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3e13bb532b9215f211086b7318b8f21.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

67ffbedadd8a0dbfb431073641664bea.jpg

Gia: 3.349 Tỷ - Diện tích : 50.3 m2

Loại hình: Mặt bằng

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4b0bc3b0953e1065455ffd76b34737a2.jpg

Gia: 70 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

947fc4353ae6e98539c6910b3fca722f.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

43a41f58bd7f27c4c1ae3aad1aadcad2.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

bcff91bdaeb6ad239bbfca16c21ae534.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 121 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

939904efc6e67792ccd139319b8df65b.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f3282ecc3cb67cb22f12f4621fbc7ce9.jpg

Gia: 26 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

30f891553aa8e6cdc858680bea248419.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 52

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

053ee28f4bad9230e689fa191e7d7629.jpg

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 1678 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dda60e8530152dc4c5125d293ae20e3b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5d20fe5cc3e78b89f3ed7ac18138193f.jpg

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7d53d2dd6e0fb9ea72a946fe19168ebf.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

58091ecdd06abb0a24172163b7b763d0.jpg

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

35f6ef0e177d4157624cfc43b004ee87.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

133146c2f6727d391ce6e9d68ddc9dec.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

60eaa0210565eae505e9895f3b78f2d0.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

de02adf7ffda4609532d94a1aa41e259.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 116 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a73441a8c3ec616704163d4a9d715997.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a3961a201f3edf56f9d77927b648a5c7.png

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5dc7145334c756b8a22c1ff3f514d8b0.jpg

Gia: 8.5 Tỷ - Diện tích : 221.84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

92a985453fa188ae05a865d27bfa84f8.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 121 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cd8699a03c7607fb6756063334b7e680.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

36113079e57b26fc5ba2a90e8773740b.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2