Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 12

d860f3737c58b1a4823731530cb9d30e.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6562043a5c4dfc4bee8a29fce8861b8b.jpg

Gia: 7.7 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c0fda2f66edae3537e238a309557926b.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

987c219574ce06d49c20e8d74450af62.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 250

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5f3da8224dd7cd5bb9fa4c652fea2fb0.jpg

Gia: 4600 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

003d98d1260f2332983eddfbc727a187.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5e4df42bd1a72f87d8a3ad54f3aaca25.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

85a26f236035553b10ba7df106eeef72.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bbd8a81601196a0a02385daa4c63ce04.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 37.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

56a2021d489565c99e40b204547aa2e7.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

89826d0033fd7ecef771b8896f6c0001.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6207626d1a09518d34b84868324f238f.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 88.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0eaeb784a19f5c21dfecb995e6c48495.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 65.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8706ef8792190e903ce58e5bac6f7f67.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 63.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

333a08240c7620e559b3ad52a3f5c1f7.JPG

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2cad89ad48ca43eb0d345b060f42f664.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 46.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1f7500295d6bc8d4c4cae1370d80a2ba.jpg

Gia: 2.47 Tỷ - Diện tích : 109.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bbd3b0957b260c4810374656a937d0df.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 118.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e6a09befba025270997751afd217806c.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 51.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

364d526c023ae068ae684909e070b250.jpg

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 140.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ccc140616d386e02b03db87e60a568a7.jpg

Gia: 4.98 Tỷ - Diện tích : 278.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

720cd9219b940cdf2a608494851506e8.jpg

Gia: 2850 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ac9e0c251624af64ba72d7fd1ae50591.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 48.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

95d0ea97a8450281eec5202631708d14.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 107.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ff0609c0c73a7ba5c3f2ae3ac24e70c4.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e545d6cd31e748f979182416080113d7.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e52d50d8bff191d1b5699f713c7f29a9.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 47.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

78d4cbab45d0294a451d72edb844c386.jpg

Gia: 2.88 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 186 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c7c4436d46d995c7f86369b4e2312f15.jpg

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 139.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

17.png

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 35

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.36 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1360 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1360 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.41 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1360 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1360 Tỷ - Diện tích : 35

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1360 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.41 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.41 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.97 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh