Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bắc Bình

a5ff0e514969338f0f68b5eb013ec460.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

20af78c81f4e3270e5cf6ae655e11b1b.jpg

Gia: 50 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 6.84 Tỷ - Diện tích : 120000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 40000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 200 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 200 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 200 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 1912 Triệu - Diện tích : 22500 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

7ee66f160729dd5e46bbaac60f9b1eef.jpg

Gia: 987.3 Triệu - Diện tích : 19746 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 406.8 Triệu - Diện tích : 8136

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 280 Triệu - Diện tích : 5600

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

8a58e6d0a8d387cc6459bcfbdf751d25.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

3a825a9198147c349a8b3a2d3df624f2.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 16182 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 13218 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 446 Triệu - Diện tích : 6371 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

a1b13ac12da4f5611e9ceb328265830b.jpg

Gia: 566.75 Triệu - Diện tích : 11335 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 446 Triệu - Diện tích : 6371 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 490 Triệu - Diện tích : 6996 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

e2c5b08d050ebec07b6978d321693c9a.jpg

Gia: 1.6519 Tỷ - Diện tích : 33038

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 516 Triệu - Diện tích : 10327 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

1dd07411d358b9d8f6db2152b2fb6abb.jpg

Gia: 804.35 Triệu - Diện tích : 16087 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 1300 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 1300 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

e12d8a00d632621242c15364f108ed6f.jpg

Gia: 516.35 Triệu - Diện tích : 10327 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 8617 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

81be72c6b8b1f444e721abaa505c5b3d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 12456 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

7ef0e9edb6e39422f5a462f1858888f3.jpg

Gia: 567.25 Triệu - Diện tích : 11345 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 8000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 446 Triệu - Diện tích : 6371 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 1300 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 419 Triệu - Diện tích : 5987 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

f0516d2942ebdfe16f5496e82d9984bb.jpg

Gia: 859.35 Triệu - Diện tích : 17187 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 8000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 860 Triệu - Diện tích : 17187 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 419 Triệu - Diện tích : 5987 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 554 Triệu - Diện tích : 11078 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 461 Triệu - Diện tích : 9220 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

309240931aee470b896dfd71d68e1c6d.jpg

Gia: 789 Triệu - Diện tích : 15780 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 1300 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 378 Triệu - Diện tích : 5400 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 5700 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 5700 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

08a82aba9e97ff59cdf3e0c128999c98.jpg

Gia: 588.85 Triệu - Diện tích : 11777

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 14000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận