Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đồng Phú

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 180

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 145 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 180 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 450 Triệu/m2 - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

8d50e8721bc905a171af6e32c372f9c2.jpg

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

3b83c5aa519a57110ad1a0e63ebcec17.jpg

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

6a8cdef9cde1051d39da54faf171f51b.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

3366bec227d0cb94946689b9f4c2a512.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 477 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

3c2d476335369fd458e9841d70024859.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 477 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

1587e49efb17ca00e623b6d46ab54a79.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 477 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

1926816d9200af46abfed7af6e00a5c7.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

c38e624ee35c413df29a7807f867b151.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

33b8ca7d9ea358d8d2948f21757c0adc.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

5153e87b93fb377b0db60331b0eec6dc.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

c5ff207224dabb16eb135aca0d9b68f1.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

db50df6c6b4f5eab0683e0fd078717e2.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

13a4a4f6080c97ef0f5eb8e45384411d.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

de2954b8afd2047b075c04f682cc718f.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 13648 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

24794af30b2e688103bfc357aac29dc2.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 13648 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

2873a4443eb506672f9f62b6689cff46.jpg

Gia: 489000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

ee19074fac4069a5eaeeb464dec0f9b0.jpg

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

4c27ae0ab9528b5bc803532e38415330.jpg

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

76b3d31b157b6ea41519c18cd90a017b.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

db8dce409c10c5446a57c883a06d3c05.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

0cf2f6ee4bfcbb087c10500157054759.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 30863 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

4008204f4dc42c211891768aa13e08a9.jpg

Gia: 120000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

fadc1ae6bfc73f852aab1d0213f23827.jpg

Gia: 120000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

ce0220d173273eeda43bbda6e0c0fc7e.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

ac5c56e58ce8dabfb393253bb3b5c7a6.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

de16eae897e4737554a9450d382625b4.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

44aa2ae5aa5177ac1127e9a15cc6fbc2.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

17cd537a6427b6e8d88978bb457c2345.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

0eeddecbe268cf271efaf8503ba5b5d5.jpg

Gia: 5500000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

8798e1febc995248e18420c63708582d.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

663cc1fc3d2959a2cd5523eb97fe88af.jpg

Gia: 8800000000 Triệu - Diện tích : 1600 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

Gia: 250000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

6c15982c968d4773b049c560e5bb3564.jpg

Gia: 435000000 Triệu - Diện tích : 199 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

1138daa8a1c15d7f7639d7478ea6f317.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

f965b767ec77821e8a4017deaae92966.jpg

Gia: 450000000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

f87bbaed4fca342f3c1b68134b333fe2.jpg

Gia: 450000000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

96afeb2498f5c72474bd190e7dafaac2.jpg

Gia: 295000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

62990ca76deb3979ea0b16e25e256da9.jpg

Gia: 295000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

121abf84532e134b01eec0af9c2a020e.jpg

Gia: 380000000 Triệu - Diện tích : 350 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô