Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đồng Xoài

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 7.6 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

[Cần bán]

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

a71baa4d7481d4c0c2bd5778bb60fca9.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

5dec8a8110a5ba0d7984b89cf52232d4.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

72c5bc9c1754cb0521cfe99d2a63688e.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

ae5d8f6c53e37c8dab9b475d0712cc0a.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 869000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

dce1a641d6e9fcac6954298d6458234c.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

1cf524e648d8130ca8ae42c8ec091c8a.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

beacf8a158e1c516370bec6958e748fa.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c12b4f4f5c198a1fe874ac94258e53d0.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c157d8b7ed098fb26a8eda97c6b4bdd3.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

82775b417e9bd3f687392d2d7a5ddbfe.jpg

Gia: 1050000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

27f011b2ceffbc04edcc49ce7ba985d7.jpg

Gia: 990000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

cdc68acd9d7860d7e8931d1a93a2e51b.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

136df8b602b4241c697ece39be17b333.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

1afb469b9c2ad052cd06ec861328eb84.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

6f26afa8b49e36d9e89b771117c73142.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

8aca4286a11c1a4cb444e7ca619a5e72.jpg

Gia: 1500000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

7015ad5ac9fd1562ce2589d6b12c6a2a.jpg

Gia: 180000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

81aed58e1d121030423a5762df99dc77.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 2010 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

acf08a2c15e10633ef2b850d2288e4be.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 1340 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

7af5555d7b92e54d5397798718975673.jpg

Gia: 14900000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c56e9f31b386a82bcd8fd8b55c6f622f.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 670 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

3156877b39cdca10b05bb65c919c723e.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 1340 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

5b7b4e3907e0a26f57cbc4682e0bf172.jpg

Gia: 3000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c576c1a95aadf211e20dbc068d18b4df.jpg

Gia: 990000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 869000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 869000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

bb040639f4e3c345ec930ed3ebdd81a6.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 869000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 869000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

19a64ee17bc3eaa2ec4dbecdaf9224fb.jpg

Gia: 5800000000 Triệu - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c5c5911d92245f4cbe78dca95fde898a.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

94af36409c481668d5d9ab8663727ae7.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 251 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

256d307023319bdd0ae0c488dc33d0c9.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 324 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

279dafe6782628c9ec2725988a241c2b.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

37bdb78765bd9fe5d800a08d16a57405.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

47d6bd56201bbae5c7e648debdabb28a.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

5cf59427fac96edb8c5708e132c1dce4.jpg

Gia: 4500000000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

44a43eeff4bb6a687ccf5efa06181447.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

f8ebdeacefbbd629c18432075496aea8.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

9d3e8924d18e9ac736c600dd27122273.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

539c08879a89da3bc6f3a4d7af0dd346.jpg

Gia: 180000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

1693230c4af4e6e7482f8978e86223c2.jpg

Gia: 480000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

e07bc604a826435423a3175605d56aba.png

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

117c697340a45796f0ce2475e1f6a901.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 139 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

9402b5e6270acde9118d5fa296f190a5.jpg

Gia: 912000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

9c45ca65f88497c5fd5e05ab2db58c25.jpg

Gia: 912000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2