Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Chơn Thành

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 485 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

b08320cec7db64b39f750adaebcf95e4.jpg

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 3007 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 480 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e04f61f4869a3c84154746cbe7a8face.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

577bd9da360ff20975e507fd011858d0.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e7907e79d6bc4a8630ba58f3c833b86a.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

3f18703f65ed32f149ee02b36b46087b.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

f7dc0a512cbf47b4e1c751b845bfbc45.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

96ebdc32a223fffc3221c5f112825a93.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 19000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

6330a6aa1f1c354f15c714a17e3039e9.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

ff0612ba5f1678ec4e310c08e6cb1ebf.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 1120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

9b009e994b7cb3eb0a889a44b927414d.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 1120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

2dc6dfded84fdc2fe2ec7a29b611ec58.jpg

Gia: 7500000000 Triệu - Diện tích : 3300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

d08d6708870d85867b782dc58bfd1bc3.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

d8b4f742b0bb4427ae16ebb0a59a1dd4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40341 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

47f224a9e0a954a42085eca530d6cd0a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

1d2109bb347d6cacba2b8b014d88beeb.jpg

Gia: 450000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

641b0f5633f42cd1e31096cb1a65ee06.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c85db3797a20367950a81b42594592c0.jpg

Gia: 1050000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

f6bb597ba6fd537757aaa1da286fcc71.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

52adfe31de2cc16d23655818a101eeb6.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

a3c2213247705298a1a0ca94ef328791.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c67d52a8556d1cb93c5f329e39b79d4c.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e88946c54e16ca0614255d085529ebd6.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

33c528c14501e1a8cb4e2fb7507b8ece.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c8229c1efe80d42b60aa689c36eadc2a.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

7e8fd103c9b178027cd16520f5bc7b2c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

a1fb04089169fb821e1281452222ed28.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

113aa6ee7c5ff0f5e106a5226c46847b.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

de8466f80cb91103af496b8d7d43da6f.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 843 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

5595a1cb94b1541c55a5acebfee4ada3.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e35fde86a5c41233f05a7f07cb34baba.jpg

Gia: 14000000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

6a13e2192354199dd98b966f97c36a74.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 843 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

eac7dd4e60a94ceef451206906e9dff3.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 843 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c75b61039c10760be2dfd97b7fcccc17.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

23a2681d47322be9ec17499120aa4980.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

04d04aebae1264fa85e95b488e8f0e3d.jpg

Gia: 398000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

b84a9baae1a176b31fb926d725b43a9c.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

da383d28e3dc815ca35507d580f9f4d9.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

3f70b0ed4c91ceed7d762f0d05402009.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

884ed2dae4cbb26209208943a6947cb2.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

0ab7bf21451f9a260f21bf4a9ae3d19d.jpg

Gia: 470000000 Triệu - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2