Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 10

Gia: 1.96 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

06854b3f65c5bc1da36a33058d625ba8.jpg

Gia: 1.34 Tỷ - Diện tích : 43.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d6a1e03e4ef752547cc567028bcf0f43.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6fbdb9b054d51fdd2cdca8625168e37c.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

86814fe1e775d72f3d558d089baf796b.jpg

Gia: 2.28 Tỷ - Diện tích : 89.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

193d48ebe844d8dba715cd46ca55054a.jpg

Gia: 2.08 Tỷ - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0e01e87d4805549a8e61495acc7c82b9.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 57.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

16.png

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

76c2662c2e24835c5f95b7bde34ae17d.PNG

Gia: 2.94 Tỷ - Diện tích : 85.7 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 30

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.44 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 4300 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 5200 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

768edfbc944d1913d7037701aebcc211.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 860 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f73a6ac259580a2ab321a7ee9695c9b4.jpg

Gia: 4.55 Tỷ - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

36e4155e191458295e60ad26968cdbe2.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

79d56048d5d1546f79d1e3e25e81866b.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fe52298f4314cd8657933336aff57b24.jpg

Gia: 3650000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e74cfa69486e8485720afabe8f562ea9.jpg

Gia: 3650000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

7e54a3276e6e5e44db2ea82f7582fdc2.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

39311bdd83a816c4b34138d4c87b652e.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f00612a4aa089f39dc14ffc70364ea48.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4404f3e89b4974e36191b4aab001e67b.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d2eb2c5217900cd21cc66575ab809654.jpg

Gia: 21000000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f97f9fc3ea73416ddb7e847b399738b9.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fd82e3e20ca9b5707486151dae51105e.jpg

Gia: 5300000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

457d84e7b7eaaa0b99b344fabfd9830e.jpg

Gia: 4090000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e22bac94b991f190a1fbb187d280a56b.jpg

Gia: 4090000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

582064a89ca3c136142282cda619c96e.jpg

Gia: 4090000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô