Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tân Phú

1aa50c0a042be65155bd0a30889c9e41.jpg

Gia: 105 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

6f7cf2a104437927ab435b89b592c6f1.jpg

Gia: 144 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

87a8ca441515dcabfe30f85f6d4a404b.jpg

Gia: 126 - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

8b62e870930b9b90f2928fc026cf913d.jpg

Gia: 144 Triệu - Diện tích : 200

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

a2cb890ce5d667224a05e0f16bc3e279.jpg

Gia: 105 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

d4cb187dc6f94f84f129419bae522866.jpg

Gia: 117 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

fdc4f2bd30cef7313caedb3418d38aad.jpg

Gia: 105 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

261adeeb84dd9d537243e8a153d225cc.jpg

Gia: 420 Triệu - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

89e90ec68c38dfccf253e125243c52d0.jpg

Gia: 144 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

dbbfeecdf53f43ba2339e87f755e39b0.jpg

Gia: 144 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

4d86bb902e8c8872fb2e26c9e5c7922d.jpg

Gia: 480 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

19b268a30f2f3605a3246b42f6a47dcc.jpg

Gia: 390 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

8d69772a626b362ed5324f13654d9383.jpg

Gia: 480 Triệu - Diện tích : 200

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

492174fdc8c8e2e282e4c412a5b999b9.jpg

Gia: 117 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

a1d0db59844ef16b9dbe51a62d2d4f5f.jpg

Gia: 144 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

9111c3c7ba8ad6668dca8785e53090e2.jpg

Gia: 105 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

15c77c9e43f73f87a3d668df6c72da39.jpg

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

3acdc6122e71d16051c4397a6400a5e6.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

61b79ced0833f1905a957483556dffe3.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

adc1052f12f054fe937d42a09a361287.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

7e00f75ac33687a87be7eb9a0659eac3.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

5caabc7a14fb1d78ed32df9d5f7482dd.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

d8b9d318c6e0536f8c7bb263e3debe1f.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

21f98d26aedf2b58385defa841208ff5.jpg

Gia: 100 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

fd3ebc57ce0b42b5276d53ffe020e506.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

b91b0e7f065513487160be7de9547186.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

a99b2c07ea10c44ee7189072a243da77.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

fec6e528e632c8fd5df76e9525682069.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

82017a6e2bb75754a23d76090c671794.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

39f6331fab30fe024d6424f044f974d5.jpg

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

f55219ad9b7d356fd62f39bee1820d88.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

ca46cdcbe6f3dc12a7cb2ab200e2ccf1.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

6bd840b202b081759a756447a578ca7f.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

b52eb4cbb13b94ad55dc69975370e6f8.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

2375c32700050694341551cba45d8036.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

a48f1b2175759f907c5c5e9e5980d449.jpg

Gia: 4500000000 Triệu - Diện tích : 18696 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

a9433b47e943558e5df3863cd863ac52.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 4458 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

6ecfff787ec0e69a7acd4b6abe6bb26e.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 8963 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

c22a4ce827d88f124b36cf86eb2b2f8b.jpg

Gia: 4500000000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

69e75c7332ab8c0fec5551bf6c65e9a0.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

d7070b359620466192eb1e072d7bf1e9.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

eaf68ef68463a90722d377d97df58881.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 2133 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

6e64ea83288e26c132bc1270c7aae6f0.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 1949 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

d991022176fac780f5938bfda923d145.jpg

Gia: 41000000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Tân Phú-Đồng Nai

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô