Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Lương Sơn

953722626c609d24d950aa525afc51ef.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

343500ccd14466cc72139c0ddaf6b6ef.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

fec077319d33028791df69f22562f3d9.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

8fe6c21f854427ed0fa5bbe72f26d397.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

4124dd63cc8170f3fd3ae48c09815b4e.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d52da647efe171c2b99785975a7dc6a8.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

b5a011e130f16cabe4263bb8b7920042.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

29cf109919c527beb5bb66107a22f0f3.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

e22e2f54f7f42cc133749f73ee74f5de.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

691131e2b2f2b5eaa7f3b241ff47b05c.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

6e8af9b719f164a901161ddd60e571f4.jpg

Gia: 2740000000 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

99d7e1c5e80c91bf16ac81ff258090d0.jpg

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: 2.74 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

695dde3994bb5295039eed8d4c1bc039.jpg

Gia: 2.79 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

680fb868848507353e1040e19de92bc4.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 454 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

b7e33f28ed20f8c712fa617a6a1bf2eb.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 9150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d050a1bf9d96b8f4b26ec824d5971ac9.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1205 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

5d7220f9677e3d312ffd4c33dc94777b.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 720 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

9b77f9c3cab335561d2a207f38524f87.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

188cbb5a4c772adb8ee4ad51f582eef8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

418db80e57f03a22e729ea1d8fad2c2f.jpg

Gia: 980000000 Triệu - Diện tích : 1001 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d7f267965414a936d7ec131cbb209e08.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 2900 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

258623fa55a14eb325c74f178ce2ebce.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

c8621976fe1c9b026d5256ba616a6160.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 3700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

7d71d6efaf989c3626001a7fb3fd5731.jpg

Gia: 10000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d8c71151241bd842e4ef79598232579f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

4e1f95545f9cfc1299abbf2bfec66e60.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

19e96948ad136af7428ca98bb4411a20.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 3767 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

c230334f2317f880804ef8ce1664fd58.jpg

Gia: 550000 Triệu - Diện tích : 3600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

c3bbbf68dbbbff46e412f267afe49af0.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d29b70a64a52162f8dba2be24253e30e.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

7406908a9787657b2919cbc4e6ea262d.jpg

Gia: 1100000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

fa46a5b22d5eb74295e289832235d331.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

e8b502cb9f14de0bc506c8b1632498aa.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

1499d5c33a77885e7ff56eb43c87759c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

aafcf0e15d2802aff99bcf6f4bc199f8.jpg

Gia: 1800000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

d56b208914b7e37e925d73ed5c91b725.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 3600 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Lương Sơn-Hòa Bình

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô