Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 9

c2ef3da649192b97d161cca99f55e6df.jpg

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5fd88d853dfba1ee68021887632509d8.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c72e01388edd37e6b8edded2ed9a4061.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 102.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

728bebd70a93a9c64e0cffd367d1edcf.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 65.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a738e907597f670508f66f0f7b29fae6.JPG

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

799d2fa948895bc515985369b4defb92.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 49.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

980ecb9a7f8495f03ce18950cd9c65bd.jpg

Gia: 4.78 Tỷ - Diện tích : 217.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8a87f303871bc61a9e0b8c33cf03a2e9.jpg

Gia: 2.33 Tỷ - Diện tích : 76.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

de3f15b61e7a48520a5c9a6967fd14ae.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 199.9 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4d305ad5ff1cb4d914e13a4b96ed6640.jpg

Gia: 3.23 Tỷ - Diện tích : 168.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5dfb1cb1a99d5dd07429f5bab5eaa1d2.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4d9d59066f5cd0a3c7521a5ee7840c11.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1.png

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1470c19e4bffee58fe74873e59adef6c.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

73c534b5e432c2f84a7cfdda8502578c.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5ffca9a7431692a45be5021fb0e9aef9.jpg

Gia: 2.83 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 50.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1f2b313f39d7682ec0da95dc21aeaf60.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b4987a5d7b4138b565771698c9c0983e.jpg

Gia: 2690 Triệu - Diện tích : 48

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9e4f3d7a032b3718913895d84a3535ba.jpg

Gia: 4600 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2918de4650b7faefaa4d5d6daeec9d1f.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0cca91bed9995c5c9ac377ca68953864.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d9bed1a0fb3421f0269f925405a3f57f.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Khu dân cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2095ba2480d635a9fc4f5c9e9639a117.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0941036e90d03c064a10ecdf97bcec8a.jpg

Gia: 5900000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a2cec482b17c2667ee8c704d2e2d42d2.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f14796aaacd89491f1b59e1db42dc04b.jpg

Gia: 3490000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5c31ec73bc710f66b8eee62e9ee2dc51.jpg

Gia: 6100000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c08aefe2cd9a46cbd9a050b99f71e1a5.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

635d42b76990ff5c06c72ec82e801c56.jpg

Gia: 3490000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

79f8efac62f0cf6e663448a1a0973c5d.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bdd4314e9ea2850c24a0313545657680.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a9b01e5b06b4232f8f9800488ba2b2b8.jpg

Gia: 29800000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9c02916f4e42f2990886ba6abde8afc4.jpg

Gia: 6350000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fca0ff3e078007ff4584d08328e22613.jpg

Gia: 11700000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fe08feac6bb482ff402b410fe3362a4c.jpg

Gia: 11700000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5c770925426f9cdc661cf5528ca9ee24.jpg

Gia: 4900000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2fb31ef785a2a7cb229aa198d8737c7e.jpg

Gia: 12800000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b7413fc8c64434db0d7387981b39e949.jpg

Gia: 12800000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

34f3f52df02c9f005ddd2b5bf4e41ec6.jpg

Gia: 12800000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b83c6bf81558310d00edb4470841874e.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

05195e54e589107d3f4c323fec7693f5.jpg

Gia: 5890000000 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô