Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đức Hòa

Gia: 290 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Đức Hòa-Long An

Gia: 290 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

Gia: 290 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Đức Hòa-Long An

79303b866bb2f321c7e4954c882e0fa3.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Đức Hòa-Long An

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

7c7120f16b751cb25ff3b63029f7878e.jpg

Gia: 216 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

a42f6b1729deaac2c00e2fcdd5bde7fc.PNG

Gia: 360 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

Gia: 295 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Đức Hòa-Long An

2751ac890961c511e8f370e140223aa5.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

12ca29ac80aff27e18f66f72b8be93f2.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

38108d1a6e22ea3dc4e6710cc33a67a1.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 3321 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

59744ca10b9d5d20a261feb7b82e8eb8.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 3321 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

35e7797282dee0617d531a397ab7abed.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

736d912ec7e5e1ee44e6cee2249ac452.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

fb88170e5aee506eddac9286b4fdf0ed.jpg

Gia: 25000000000 Triệu - Diện tích : 8367 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

86e244032775aefc3c8f2a5b46e69f28.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

a3ab23fd048f224af0fc0c1f42ab35f0.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

3b532519ab0b82148be4d393174273d4.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

cea6728f1ed53bae45ea57e80c1ab5a7.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 245 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

c9a91dc6d2292620399583e402a63b0e.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 428 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

db78e1c5ca9a95b6b7599dd89c2278ed.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

9ae7c6ae677649e095fe6de258323b82.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

aeb9bcea3086cd98ff66f0db15aab59d.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

a8058b57f31c0a019826165d1c2e2d8f.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

83be5bfca0984f2cae8bb16f96d5077e.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

9fcd4fec14ff1c55f0cefca45c13f070.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

f149629c0d8f382a893c48853aa7f060.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

807686f85a41aa6a0e990befc499e543.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

50f9dad837db0d0f9c2d9f980618fb77.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

852b12a5c4ef579bb8938cd663e96096.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

34b0642c0f9b0a10bcffd4d24086e3e5.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

6a326e7b2dd00855485798f2032f236b.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

93459f18126e58728ebb45ad95d2b863.jpg

Gia: 650000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đức Hòa-Long An

f7255e79d7006f894d350915c104be5e.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

4a540225a7e8c5b54b6bb2f5456eb2cc.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

0821a09cb15ffe234d367ea6e80ae426.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

43c9caa3e0743c4411b944a4ab62b5fe.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

690ec51f61b1580b65ed7c3ee723030a.jpg

Gia: 970000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

e3b8d1f213a3f8c86e35ce882776cc68.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 1001 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Hòa-Long An

796912e5c2053351c7ff0ac1e0bfdc3a.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

8c49121651fc8913c17e6aa5a7598dc8.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

9dd7e09a0949f8d49e869fc78ba2866d.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

e524be9a2e25313a304b2d7ec71d79d2.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

70b07c610101e8b481c8a4c8ea08ce93.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

449b5265918757c8f292e99a85cc6b18.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

57fa2c279f495c5744fd411c7322847d.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

9e3d5d0f6bbdfbcd26601761c3ca1afa.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

9f66577be47100611fb05f6b21796f50.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

1333d2bb4fb228c9378d41954ea3363f.jpg

Gia: 690000 Triệu - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đức Hòa-Long An

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô