Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Châu Đức

7d6090fc9224eb7af126ae253f091225.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 341 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 1000

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

ef8fb1461f6bae5a133ba35bba8769c1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

0f0fd967843e41d4d015f73bd108096d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 377 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

41f0b2811ac3bebb967f96683466b689.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

7edba92d894394607dee236d733c9bf1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

401dc8560b49134231f5236f4c3ac1d4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 362 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

b79649e8db065df3d6761846d4adb3be.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

0e099d77796b3fd03041601b32d64dc8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

bdf67109c689e3e3665fc34785520c8f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 25000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

3c23b0d06c5c423a41a05e8a2942d585.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

2c5065129d2ceb8a2fe756b2f6482e37.jpg

Gia: 1990000000 Triệu - Diện tích : 1100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6bc461f8f8d571c7d1ddf6c362aa5335.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

680b728f6cce6743096871b3f130519e.jpg

Gia: 45000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

ff59b8c8760fc78977b03412d567d422.jpg

Gia: 639000000 Triệu - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6482a5c5e5b90ec97a01ea86ca36cbfa.jpg

Gia: 5188960000 Triệu - Diện tích : 12656 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

386cc5b9dbd6c40c98c5e9f525b67bd3.jpg

Gia: 5188960000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

b4d0171240a71d535f6b05451abf8794.jpg

Gia: 2465000000 Triệu - Diện tích : 1023 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

97faeb9f7cc1d9d7aaa32b74560009aa.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

63924571d07e95590fb6fe132596849b.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 1375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

91b27b7c2837fbeb2889c09aed83618e.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

cfec5de034926fcf680209eb5ca53776.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

4a6fdb45d412d0496c1de6e8206b0796.jpg

Gia: 62000000 Triệu - Diện tích : 396 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

498858b819d9ba21c73981834fbb3109.jpg

Gia: 36000 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

0f92e15050ec26831c681d324e54bfcf.jpg

Gia: 36000 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

d1d1d0f7133676ebc6f3b4a2a5e64f74.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 1066 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

10efcb354c429fb9227be8a0c78b344d.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 2670 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

64b53328392c300c0fe8f050ecdb143d.jpg

Gia: 1820000000 Triệu - Diện tích : 1400 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

2cbe7015bd2f75871e0da215ae6f4b98.jpg

Gia: 370000000 Triệu - Diện tích : 4306 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

96e8813b0fc6af3d284902f6b6605eef.jpg

Gia: 370000000 Triệu - Diện tích : 4306 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6f46301bfe9b1e77297cfc1d4b397a40.jpg

Gia: 8700000000 Triệu - Diện tích : 2365 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

55ff3f3afc3368ff65d5e3e056b5d79f.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

26ab843529bbd2478bde020b627adae5.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 573 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6497ca21a7c1b6d1377d2ac0d5dd231c.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 11000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

bd2c3764f91763150954a13eee3705f4.jpg

Gia: 1750000000 Triệu - Diện tích : 13 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

a445ac36358e0dec826e90a1fbd50018.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

592bac02db649c52f372e599693a4e14.jpg

Gia: 5750000000 Triệu - Diện tích : 7583 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

97202fc9a7805acf0410912909ae52ed.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

0873784cb9ae03f8f641890785b69c74.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 7770 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

03b9137a46084a28d5b24c9f8befd7da.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

085d5d62bd4bc98e4667d141f38b540a.jpg

Gia: 820000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6b2267c391c0577e1192a77152916f16.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 283 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

6221aa4713c5a8a7457ea561294feb6d.jpg

Gia: 400000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

b1ce9c9ee6ed659afe10bcd471f95585.jpg

Gia: 390000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

5e212d074696270c8c8c8380d90e38f2.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 1350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

ca2194b1663b26a35e4ff4d6f490b61d.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 1350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

adeda3a95d85602fd2ce7e29bdaa3d00.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2017 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

f9f500e202db5bf2bc4104222ca9c364.jpg

Gia: 820000000000 Triệu - Diện tích : 205 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

b3b10bfb656ddd43acc056dfbfc650de.jpg

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 1243 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Đức-Bà Rịa-Vũng Tàu

PHƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô