Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Điền

d1893d16897e42439c2dccb2a64b3158.jpg

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

86353b57e0a5481297611f4816e66edc.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 - Diện tích : 120

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 150

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

949eb507e1eedb5d7e648328ba7a1208.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

009e6ace6533de424bbd54ce486c7314.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

d1fe5c639c7dfda2ffaab70874c76bc6.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

b7421cb9cfb0ff836ba3d76c89d0deb7.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

d91232d6fe8a0516642ccda8da114936.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

d2eefb206916763b352015beb24d3a62.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

3fa7b2efb198d9868aeb1b268627ae65.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

883a847ccd5ed15545d04cc46d419aa1.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

4f34fd78b8f7c989181d4089dc01a8bf.png

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

c2c9b50c2aade6afd42f6b183130c354.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

27816837c530946bad2ffcffc6296603.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 120

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

82a8054975368ca88d24cbb1831d4d20.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

172eb7f568b7e2befedb5c014fe5927e.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

f4cafa4b5a2b600fa13e757d3513cdd4.jpg

Gia: 690000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

2b04944618478a351eebd21af5fe2dff.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

3cbbb559d4a35fa6bf4c682da0060eae.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

ab57d2ba536c5126a256a8ba31179d49.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

2b9e9e69161999cf1c1f11dd9e0779b5.jpg

Gia: 870000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

7f835bbda2a7c349d3d7c59f4f5d52cf.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

0be8e61136770c8245c3d26cddde9316.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 700 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

2e8df7d094a7a5c9598ddf364c80fc6b.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

4e169c3eb8f5890de3be7ebe3ffdc716.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

b96008439cfbe010954edc5085e658aa.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

2f49c2f9c1aabb8e39fcb32821db322b.jpg

Gia: 768000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

4d84794071c952fa36d1f8ba3c591938.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

3914eaf93c6712c154c62f97aa1790b2.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu

PHƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô