Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tân Thành

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

56148b81aba226e2c62d68cad9d1640b.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

bd17607758fcb56a7caa9cff26ed5d86.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

6c0b20762e283d7d7c0296e14c3d7cae.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

261f9ac1d922a5a91446cff18a14ad1c.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

325ea3ad6a73f1c68fa548f1f4bbecb3.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

e5640a5bd440dfb3d8b1229389506c16.jpg

Gia: 770 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1000

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

fb7854aceeb642d5822d45f9b3a10256.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

f648483927b0212b6474c5d5279f8646.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

e9ddf7bebef1f4b6583b89d96e108ff1.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

7e1dfea974c714fd81d5fb003ca7d566.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

2844ae0361941e73d4aaa1a9beee4dd0.jpg

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

adb9f977d564945f48e4b28da0685748.jpg

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 167.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 - Diện tích : 500

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

c20bc67ffc67bd3e5da8d5a404526e61.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

e74a8abefb66b89ae9423f65078df989.jpg

Gia: 3.3 Triệu/m2 - Diện tích : 167 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

7aef9039c7fc051636284b5a34845605.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

373c227c1c2ec39a44360bc504cd3267.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

9f28a39c8152b0d0278b6bc275544dae.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

cfc81a17ca5acc585b0caa2cf760de46.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

dbf51cc6f6cb3b6ce76fee717df79a94.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

3caf3548b76c47ebf37df689fe61ea17.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

3022fdb21ecba361af1434c842e443a2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

74410ebb92d77826b4836eecd47b2cb2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

d0dae836cb88290968b2e8d7fc4e44d2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

d1028840e9f65357a2e157a68baec66f.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

2868eb4732b429af4d192820a5612a30.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 194 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

8cdc8690f5464a0d350b8532313b623a.jpg

Gia: 1450000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 14500000000 Triệu - Diện tích : 1460 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

7a37295ca71991e654f2258130a31306.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

829df1eaf263f78b2d45e5fc1de1ea52.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

32bb7b4528dc7b3b1ebbe634f3caa8f7.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

a18144969e90daac24a11d4db6aa5db4.jpg

Gia: 25000000000 Triệu - Diện tích : 18182 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

5f536c4e85c6a85cf57fcd8c653262c6.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 532 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

00c3d6bb2c8314f21e4a45e79f40fea4.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

PHƯỜNG TRONG KHU VỰC
NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2