Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Ngũ Hành Sơn

Gia: 153 Triệu/m2 - Diện tích : 252

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c08f5f997b86049349c24203e65f7100.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

66f84eef6d272897d160708271ad7c79.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c44814dc8b04425fabf95cae8a33c78e.jpg

Gia: 160 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

de27ddc534b7460c955d9c9a5d9fd1b8.jpg

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

8815c666e288941109322a0ee3b33e58.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 367 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

11d113ecd0c9bd2ab8e85b02a4fdae9a.jpg

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

44c27cb7d5b78161cd10dcb5c2e4d9e6.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2b655f55bd8d105746787b514936656f.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

022e9a531f4dbe51e20ce891830a4ab0.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ad52dee2f31d22de25ab10dfeb2867b6.jpg

Gia: 160 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9e7db96141e7d8e9d88c7eb294424181.jpg

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5691fc63b0b47a5120dfee9edf188167.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 367 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

b23f49d8ae85f311b87a404ec37f7929.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

92a50999eacbb5202e0676d1cd820985.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

fcafcff6c40b18a04a220fbff8c74a55.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

6d39dc53bd3a3150dc3877d53c8f6bde.jpg

Gia: 90 Triệu/m2 - Diện tích : 636 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

45dd0b0ba2177472c3be3c2fa6528cfe.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9e0a79c8da65c7590d830ba49b8e0ccf.jpg

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ebad0ecb40996ffc2337b88cefccc1ec.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

280e4ad49f07a0aa5aa49287dc3c506a.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

0ac91940d0d1705bdfe4a7f3650e41b6.jpg

Gia: 90 Triệu/m2 - Diện tích : 636 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

73d93ae3e88e8ed1a521714047e570e9.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 276 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

693d21872399eb481c15efb0fb23f7bf.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ec0a4c58ede2a19d9fa0926f62f708c3.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7a265106cd7aaa15a17a188c9f16a836.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

b459aecfb02a0bbc3ab5114492a8d246.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c322441c18c80a9e4416ad3dbb527459.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

cebebe9b8c37460c546e2f78b9f715ca.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

53072a008b0fed65c0dd3e95e9298471.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

70a338664b3c66734d7eb96ead1ef6db.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9e00b7cb17c3589ab3a3520d8e6913f9.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1cd4e59576014c87fd9612ec28f4d6fe.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1d04dc8c9ada4d3d715e47bf0c6299f0.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e9aaa558c05cfe1371ec05afc744c96b.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

3986026fd9613a1c96fe0cef3a4603f3.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

6a28bf257a697cde5652de70e8303b1e.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

bc8b6bae150675db68a2d115eadb6137.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

38ca7ea6e37de14c92bad47dcc393df3.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

326b5a465bc8cb59a97521fe3574d1a3.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

28d3cadfd058935db45d956b6a7281d1.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

8c622179189f76389c4232f919b02aff.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

01f871961519ccf0fbd03ee526f55c43.jpg

Gia: 52 Triệu/m2 - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e3d6dbecc80dc89eaf2701610bdb0846.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

610e707a85992ab8a404008527b1b5ae.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

21109774a883ecc91daacc9cf79a20b0.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

b7f81c16d9f2cc6ddd05691c480dac20.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e2ebae6f7fafde65da89a417fc8e427b.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

fdd529f5fd7ddf9da484dda61b1418c9.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

32d1c854e8103495131a237c36ba3bd3.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2