Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Sơn Trà

a7fd23fe39c2943cf98b99027ce2d85d.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7bf4c9685ad2ce9324c2795b13465c32.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

503d9a79ca4a6c82191b5d9f1c5a4518.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7d29d479f548c496be303d95aced5610.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c26ca8e74f755ab6acf4cfa9f793cf57.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5be0fa187e75b1f64cc3aa8e7abf79da.jpg

Gia: 155 Triệu/m2 - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

3ea85d7c1e0023a25e71469d5dec30fe.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

aebfc926d463fe02230f4fc9076df96d.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7509d183046903bf172456179c9c8f9.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

17eaa32be1aa4f2554e152e2af2dd755.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

42b56b44bb70962abc18f52f5b1ad557.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f163909dc3e707af5603c9e566c6b671.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

e869420f53fc0d4b02e13360c3c8aa43.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

bc6e688fe95ce1116742e74397be1c91.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

2f4595cc8efda6966150cadd3ea3a3ef.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

23a3dccd60e889dabe2c3e04bf207a19.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7f1f5488e64fa8289a40bd19596d4aa6.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

62a65c23ba3dcb9c1867c3f4cc1848aa.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

260a2ee0e3198732b7bb14463ec4c911.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

4bb5742782440f4b6de6a473aed3eeea.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

db059baa38820d599cfbccb604782514.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f4ca59a076c07b1ba1c2fab0672c2043.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fa45c738911ad4823852a0e7f6c8eb51.jpg

Gia: 30 Tỷ - Diện tích : 1156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

eb937bc06101c194e48762c85a4dad6d.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7a9c0488ab3758424da7ccff73363c8.jpg

Gia: 250 Triệu/m2 - Diện tích : 2634 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

88c84cf1e50dd1d83b776cb04292b946.jpg

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

0cafb37712c47908cc01ce5c7ad6aa55.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

e968be296b1311ba19f0b75415d480f6.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

199cee01b7b397ddf8acde14570748ca.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

ba2f009a5082ddae86dba2e686bafef9.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

307336894c0baec6dbf4367513597c9f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

91ecff388c44c596297b6a2e51b6382b.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

68f8f1ffab9031efcddbcdbc648128f3.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

cac6739756b70cae5a608de8f0c68e96.JPG

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

32f6e9a97597e4b8da98086c0ed13944.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8ffe0f25c5046e1ed96b99662fa798ec.JPG

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 540 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

4d7b937ff979c835388ff711dd5ede61.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

0b455ef3b88a6b79aef2dcd4e4973a03.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

6dba5f4b000157a627eb2292aec27aab.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 157 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

36fcd46b5ab0620363875d1f52ecfd8b.png

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 165 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

b14bfc032b29c77d69dc9bc9a90e7133.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

42d47510ce7b05b658b3d84ffe3459e1.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 115.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

597d41d6b9c865ca905b5660a5621936.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

cb04affcf78ecb5bcc66022bf282c1a3.png

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

133fe838c1babb71cca524f9f86695a3.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

d0106f6e946d73f27935ff260cf5ceda.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f9218be9584f1b97c33d83e41f0beadb.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f29768536763c6f1b40f1ec4e134ab1f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 540 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

92ca4ba0a803997bcdea7cc5a50ba23f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c06a88723d9ad9ae3c697c31cae12fc6.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2