Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Liên Chiểu

f9ecf9f5f5fecb3b09bd20378fb78d78.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

79f021d18b1388720abea6335b00e5d9.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

484274d2c2ac0061bf6481c55669336a.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c95164fb4f45dc4cb8b78e0509d93595.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

18a187d13312746f3d93ebec1e543a0f.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

462605f0a879b546242a073a2c326c58.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c09e98036bc36c78a6967c023f0ac750.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4a5a8a1365c4ba437d75b618a74a7809.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ea601bfd2a96346ee13d6921b4a89f03.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

437634ed7aa9f1ba72aac4a47ef7e7cf.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

cf23263b659d472c2815888cd1c5a8c7.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b6f2d154541b0e54ff89bb6dc3f6ca6f.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e9d561e1a445fdeb8a201ff86f5a10b5.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4ac45a6d6d4e95dca3e9f3ea9b9ecab3.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

5bda154254748e82e3ec64e80ab6ff81.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8b46bb2225d6ee28b3740c8e77c529ba.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

98c043f226fa9546c1643780411263e4.jpg

Gia: 5590000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9c0b96793be1b7d22737f346541e41e2.jpg

Gia: 2530000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7816f9db239f88f2840fdff141dd564b.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

716355c386d0ed816ecc5ee8c77d846c.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

d5f5a05706bc4e80adc88f740c8c80b8.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

94d8afd8f9daa5355aeae0a9f7a4acf9.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

5d97d3a1c3e7019858298814b8b69a59.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9b0d7f48cea15358819441bd6aaab281.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1a564b7c8d14a4e19a329c1aba99de5f.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

394ccf476cad009849f8e7f43f4d24e9.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

fa43d06d8630e096b7b7e53ca4a4e3b2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

982bee27628422ecf31d986575db74b7.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

35f9e159cfe2c891916caf788c8bb80d.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

bbc4283bf0a0b609b66a85c7efc40052.jpg

Gia: 2530000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1c87bee58e7662ea5346b259555cad57.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c04eabde03311c5275b092c875c4696b.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

56cc616fa3d962fe7d097461fd8dd082.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c0e3026639f47e29cd230767b5786b3a.jpg

Gia: 1930000000 Triệu - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1930cd09303d3c6476102737c2ec0577.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

747ae1b4e68827314e9fa5019fd8ad45.jpg

Gia: 2530000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

d754701ff59614096bcafe012bffcdc6.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

774c9f0655a1fe2e3b3c6f59b39a61b9.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c51d909f7bb2e2579b71422c68a4c496.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

689228dc3978b0533ca49e97e4080d5d.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2cb3ef9e29946fd011f96fb289929834.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

02f9cae788dd8450a6da6e589605747c.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8df846f76b9288bb41669af7b4e99ba4.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

27d3d351c90f5d1410254e6cfa4af536.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 241 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

00479b38b6cab131aa660693f9ad9102.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9cb9dee27fa95cd22588fc2b17fd0fad.jpg

Gia: 1630000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a632e53ea18330152dc7d257ba73c119.jpg

Gia: 1630000000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3fa166ec2fdaec08af1ff581c22eac4c.jpg

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4d448a1c00f74482e9658f1aa93619d1.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng