Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Liên Chiểu

642c6c7ea77649994d6a990ab911e2c3.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9f371c5d571495112358c0865a33fea7.jpg

Gia: 3000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7dd9e6ba8ceed674eb4ac00d038a18a6.jpg

Gia: 55500000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2df1a7ff222a16c1fc5691a8e821d677.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ab39652539526091e01b67f6c1070293.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c9619b3b091f9a8875fe62c2d9bf2763.jpg

Gia: 5600000000 Triệu - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

6ea8d6192aca46ff24c15d41e39b0c50.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

f4f8265e9561413ca80873039a17ede1.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

f5a3cfb9926c97d51c27929a60c4ec48.jpg

Gia: 13500000000 Triệu - Diện tích : 340 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9e2b5c415724b5f252ca77cafe6cd83f.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

76c0a4104285361c754fef6cd9396859.jpg

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7c0fe687f8d4d9e4285410c0d614ca75.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c64acf4c0791a87e157f86cd28e37d98.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

069fb28db7a52a07f591fa75b6cc838e.jpg

Gia: 5600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9c691ebcedf8b4cf332814ef5508c040.jpg

Gia: 2930000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1b7a09879ff5418ebc1a416cd6414ca2.jpg

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e4a7ccadfd8fd8d82791f1f2f2532100.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

91e43d7ad7ab9a79c69c9a22fd77481f.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7ee915ecdc04f947de4f34627032850c.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ab391e5b0981a4812d5049e9cf564d2a.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

663559de4c52c19b755cc3a993bd057e.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e560f2273a41e294c88a0de4262a6894.jpg

Gia: 3700000000 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

928d1d732551bd06137cdf86048a73b5.jpg

Gia: 4650000000 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

0f380a812277fb96f1a2e90b6d4e675d.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

0e40df20f5c42e7363fcf3fd3a22bbb9.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

28db9400a29e4b98c821870110933b8c.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

18af19bb1e4f67508cfa92d55ca27714.jpg

Gia: 2930000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

148eeadfc646a5c50c82b1c16a676486.jpg

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

0bd4592211e11f5cb1919a84fe9d5982.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

48a6d87e7bf1776cf8f517d7fd115053.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

d488a067b75e0bf7e576fb37b58bff13.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

f32e1e0d25c37e7c76510f539d35903c.jpg

Gia: 5600000000 Triệu - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

acec327d70c8222481e67febf56f5a8e.jpg

Gia: 1220000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3db25fd87198f219ac9b4ad17b8e18b0.jpg

Gia: 13500000000 Triệu - Diện tích : 340 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

63ef182c8a047a76cb00300694c2c0f4.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a7d8b58012d5ed95da232e0d6106e4a5.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

5055a9053f7d81fb69dfa57fef18117d.jpg

Gia: 2930000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

98d7e26d6823559aa0070f75f508001a.jpg

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7b2bff377bf62f0d9f4af57857c7a06f.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

cdebf64bf79bbd373040eb675f758064.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b7242edad22b51634cfaed3241021f2b.jpg

Gia: 1830000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a0568077eb766e81b26c932a705ce0de.jpg

Gia: 5300000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2e3a302ae672585aa73e428285da2368.jpg

Gia: 2050000000 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4bdc384658b7ac6f354c1aa50f8a776c.jpg

Gia: 2930000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2d819b05045ab5465d4a32537a606da4.jpg
[Cần bán]

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

92e82a62a80bc47c16d1adad83a26c5d.jpg
[Cần bán]

Gia: 5000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b1eb8563f1725b45fe1689e6416c8f41.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

5d90fb362a3094d83d82f54005bf8c91.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

2eea3e6469ddbe738c6d369fcc7b6ba8.jpg

Gia: 15000000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ee916eb528a6e06018698daa072a91d6.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng