Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Liên Chiểu

Gia: 24 Triệu/m2 - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

04a6c2c56d709c03ccd19655c0a00013.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 82.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e3358dfbb6c7d9da96b4a0983121a5ee.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 340 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

77e7d012e53abc04ac3c88e76d36cd53.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ca6dc8860a519de1669328fa8ac1b93b.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9d2c8dc1798dfd2a48bf2ce45b71a5fc.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b9612ec794920957b5a41d2565a8597f.jpg

Gia: 2.83 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

89ec271fab578ce086bfb733024ef66b.jpg

Gia: 2.83 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a4559c84f283d7e22312b55b5908884f.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

b67c2a0ad12cb0f9838a27e564481eb6.jpg

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c44366d592ba165a17914b1fcc070e6a.jpg

Gia: 1.395 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

87e4c4d37a2b7d608738b7c12a86fd5a.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

166dd7a36dfd291f4c59206d15c2f8df.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

932c116a4ca58d2d37429bbf02f2afc3.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

64e7ddb864cabb2385ca54d4a42fb273.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

c991a43b6453389de51e1b6aa24c81fe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9f0d6102090e09fe88ee44a3bbaf3973.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

60a97f64f75247119316196ab389bdaf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

9182e0ad65f7013dc480d78431ad1f04.jpg

Gia: 700 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

1ec299aecafb1ba44a1599663536d3a6.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 199 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

de0fb39c2752e5d661d3b480fb07b714.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

fc0bd5c87389b77c8e8e4bb6497ac929.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

21d514cfc692ab49faca227762248ce5.jpg

Gia: 960 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

f803a910479ccbaf9630e5e6ff884a29.jpg

Gia: 960 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8ef8ef6e8ad3491a56990482f8104d0b.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3c85b3e135b92d505168894820bdd7e5.jpg

Gia: 350 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

5476f3320b2718188b6e926cf583b70b.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 950 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

8b387ce1f953a2b0ed2d2e26324bf02d.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7c73cabdae2a547a2c68e887b1bd8383.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4f258a3addde5d7bf206d4e7265d0b74.jpg

Gia: 1.97 Tỷ - Diện tích : 169 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

76124f1a5dc780e92eb8a56a4abc7b82.jpg

Gia: 700 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

dbc54ada5e0cf08a20715f409c8f6c40.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

a3d01db686f3d0146e87a579be83ba26.jpg

Gia: 100 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e0221bf9d4708216f469f59f0ed3eeb3.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

308a0d6f3d9893a016bd77b40dd12913.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

ef9c300601b6bb4953955e10ec33bbd2.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

0cfe50c008740b911891c4664af43641.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

e6c83e42854fab242afa5c533d7a9494.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

21a24af15525b075e9158bae3a43bcc5.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

88a6983973bb1fad5082d4a22b44e3b4.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

4364572429ed5f91596ab171d4515c24.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

87be63995653b96dafe980bf059f2068.jpg

Gia: 1.62 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

eb483221ac90460cac8c65efdf8d0ee9.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

82f4c536b7da485a300417c85077385a.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

19e5660299d0e3f62657d451747cf9f4.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

7f583ff1174cbd6f5d61623259c9485c.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng