Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hải Châu

84d514f71e9deca738c76e1b31fc96c6.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

a981facc9ee18958653daf49cc40d920.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

78282bad796083607d2b3235dd79e434.jpg

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

dc9e4fd19b116d0683ba7a1cec229d89.jpg

Gia: 83 Tỷ - Diện tích : 617 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

3b51679a6000ff7efed752f82ecc7321.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

7d739676929e60e75d775dab2376fa6b.jpg

Gia: 58 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

fac95e6cab6e9b9849c64df92f9c72c1.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f3f68242fe53b4a0ea7b122fca218b2d.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ef43c969db79bad0398d8cb9e2d07c90.png

Gia: 58 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

1d94a205871e894780ed02a71149c17f.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

927bcbac0ef2bec3e8596695161234bc.jpg

Gia: 1 Triệu/m2 - Diện tích : 617 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c44e56330457a7bf73627a8eeeb649f0.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

b2836161172cf662498b410a1ae590fa.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

833a0f291871b118a8e51a9f39769eba.png

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

d160696ea9a758c1e3af16f2f0313cb3.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f62731d0809f4e0aeba6dc561a95617d.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

5caee241e5e5729366e3d9f4e5a064f7.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

392beb3f64c4cbf7431dd32e14c1084d.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

518f458189400334a5cfdb82932f5994.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f187583a64c3be45747d1346a37f8ae9.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0b308e8f65e3ced7c16c05c13049abec.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c5c1617ed84d730ff479a27ba7846b20.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cc12fe804e6771fef55ac8538636df19.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2245d656413742d780b50d1b739a5a15.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e68fbfb8c9f0ed2f2b9983de589e0899.jpg

Gia: 65 Triệu/m2 - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

74c2cf1136cc5700cbd9b7b4c1514aa1.jpg

Gia: 46 Tỷ - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ec24d59be9a8121d5d0fc1f7dd6a57e9.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e8faf403bc115f537413fb3166cae0e4.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

8927532dcb0042407b6f9883b369d525.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ff6813acb211ca034386c1c51fc99fc9.jpg

Gia: 120 Tỷ - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4f14bc3f83dfd788a2000197e8fa8c09.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e84f3ab056ae629df16642bd8841617e.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c4ef72192c1789c809fc71fa15c60feb.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0dcb5fad7a00b74e41dffc75ae642362.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c822e702337bdcc8d308eaebc3c70650.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

b8af0dec67427db2f6f62e6e2b784a1e.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

35443554b6e5b60cf6b5d95c1161a26c.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

664cd91cced32f537c6471bad1a93bdd.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

64b9c2368ac313557fffee2b8d140d52.JPG

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

8e346e703e7ea47de883bd2d69220d88.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

8d714d980035f6d9a91be1d4a372d019.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

9b11297cc8ad05f6e4b912d5b434238e.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

1c1ed2589f61dcd4fc8a4a865878521a.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0ddbc4f6549327d65568398b59239397.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

07425345006d141b3cbe2aa651c1013f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

a8b2698b7f38c17332ba6b64829d61e6.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2e37e2bf826400bada87bdad0b3fe427.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f180b2d793488e01bbc0c49915c85a02.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

3e66e8fd4e52b0b8b404a485d0d3bdae.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

f2b22de37cc3234355a51c808e6783c9.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô