Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bàu Bàng

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1000

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

Gia: 1200 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1085 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

be35d976a9c77dbbc88c445476c485d0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

d9f703ddb0317380828dca2c668f45b5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 195 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

cac72b9c220e884303fb75cfe6541389.jpg

Gia: 1385000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

991e86a4fc05df8088db1b09ee83f748.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

67c463a4f53f1f51b3a6de64e58665aa.jpg

Gia: 900000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

7b7a0ac10f96123a2027514982dc71f9.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

b27ca0dcaf5d201b6b317e71f26525ce.jpg

Gia: 780000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a7bfc8251d11814c52c642349a4a25e2.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

2f0e39a2b421b1d6a06be33f016ec777.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

ddd6075dc96a1b19bb1d30f4dca9311c.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

06e6ee28d1bd3aef394e8514e78e408d.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

92718d00e5f72e53582a5ba7f6f2dd9b.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

477d6624ab5176247b2bf14849162efc.jpg

Gia: 1320000000 Triệu - Diện tích : 1100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

fb7c2005080e8a2f1a351d931b1f37fd.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

37f944506fb912f22ae72c3556d24a7e.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

aa6c47d78600a6ca1f1ceed797d679e8.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a02c30ac0bdcea27ff36bd1c85a5b4bd.jpg

Gia: 499000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

c23de1173950c5a85102888edd9c0f46.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a5bb0a5c6c24a5afb433b856b21eb636.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

677da041cbdadfabb0d354068b744b96.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

1982fb2d6075d5e5361a1b27dc0df823.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

65bbddb79e3373e23b715a08570911fe.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

6931b716e2ae79677b13c81e266ee1e3.jpg

Gia: 820000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

8b73dbe9d61a6bdd9e2818a8beaf66fc.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 891 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

6fa6f1e75859d17eeda6f78860b22893.jpg

Gia: 69000000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

b2e9ca4924c778b0f39bfbfde99dbfc7.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

263ff85787d351d8e14cb61f462e8455.jpg

Gia: 565000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

7b9cecdf4d35cde1e6e0b879ac26f042.jpg

Gia: 570000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

d37fcd280d342ee7da7fe6ddb07e6294.jpg

Gia: 570000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

ebfcbaf834b91d6e631fcd1b97caf267.jpg

Gia: 560000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a63c39818750d16fa1b8ee6206bd00f2.jpg

Gia: 590000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

2e8e9ac8ab377475aed6f46b5635096b.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

62d8b6f36e2fba134af6eaf48a1555ef.jpg

Gia: 565000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

c929c4874b811e1baefb95ac9f478fa7.jpg

Gia: 565000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a2d8ecb28a9cb46c53b85753e46df8a8.jpg

Gia: 579000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

a824354ad301d09060c4975efdc22f3c.jpg

Gia: 618000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

37958cd7bb14550d985ed8cdc10ac803.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

d8240f0db3a0f30d4fe8bede60b1fa66.jpg

Gia: 620000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

cf5561484999b5f4fa148031a3ec53c3.jpg

Gia: 565000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

d3420a5fda8820df0e14b2b9bca81796.jpg

Gia: 7000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

6a52c1510fc3d8a94cacdf7dc7ab4ec6.jpg

Gia: 560000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

551c5bb85a81fae8d13bee790e32840c.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

17884b9a41d979468bfb87715518c5b4.jpg

Gia: 226000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

e42d8d77f3c6a03953aab505fb469b4c.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

5e3fd49b81691b074a020f8a4a766e2b.jpg

Gia: 560000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bàu Bàng-Bình Dương

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2