Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thuận An

Gia: 12.5 Triệu/m2 - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ba7e262bf43ca50afd71839ea72bf42d.jpg

Gia: 310 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

f6d0ed8f9a23d0d8e8fa814a24fc97e5.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ee93f84671b4a400fd6ed79ff3755837.jpg

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4938be930061e836cc0288a91c4c68b6.jpg

Gia: 340 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

98284c3211f87f06bc28ae0d5b61b516.jpg

Gia: 3 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e475f04eb18832857d89117788d66ef7.jpg

Gia: 235 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b6a142e927e051072fd366779bae36dc.jpg

Gia: 379 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

50ea01884b0e748eef1dc5bd2df28f34.jpg

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

af4d45489a2bb2b021397edcb7b8ba73.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

0dcfede898841c347b30f2d92c75d649.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

21e24a7b4b1c145b631950f023f4cc07.jpg

Gia: 118 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e1cbba1a0e4376261dbb91a33cafdedf.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

59e6b6b704e411cfb444558f916e964b.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

622b0e87337bb759930dd6c3e9a303d1.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

59a4d4aa6476c2f12b53aa761e18c8a0.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

39016dc1718179fec3c67bd27ee66a9b.jpg

Gia: 116 Triệu - Diện tích : 169 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

bf4d929a3f291ace95e021fd61bd0cbc.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e87f18e6a8e2bd95b869975a7d0bb7b1.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

a82f710780e40e5bd50211c9d44d1b44.jpg

Gia: 950 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

6c0e1b950dd94d1955e90c3cbf406fd1.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

c53b576b224e8c9ab07dfe0c8e761a2f.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 980 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b8c9fd0567d9eefecaab433e1030322d.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

40de21708c838394b2689401c33dc5f0.jpg

Gia: 37 Triệu/m2 - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

64be2ca72f55bd23f05989bdf5ff9558.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

20bef0cd92a18370ee9cb2fc43724a02.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b9b71d82acea1592f76945b52e12f9ef.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

9e438f38db8082b723d8a74e3a92f019.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

92ad708275932e063e527479f64ef67f.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e2af031d447b59c350ec7c0d16097cd1.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

2098afed99c6f8c41e3220c7dbdd8de0.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

7253e9c089b3fa21ebe51e0574e03cb3.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

fce3016dadb5b181ae6d85db09c557fc.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

fcc44b930764c99457823302161c6f56.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

c6acbc6e90e0b4dd3ffd16a877c67881.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 4770 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

c1c393a5d2b59fd32b29e05bea843518.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

2338e984cd895a0bdafaa290e2e802eb.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

155df9fd783696cce6520882e81eb090.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

932e49faf5a69a394a5df91bc866ce42.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b4f8d2b6fbdeee1a4ec794b2877114b6.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

11a9a11c2933046dd6a89ed7f47a3563.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

fa6ddfa357cfb480dd044a937908749f.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

f8890b2a294cfc2f59fbbbbb3f30ab14.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương