Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thuận An

Gia: 12.5 Triệu/m2 - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ba7e262bf43ca50afd71839ea72bf42d.jpg

Gia: 310 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

f6d0ed8f9a23d0d8e8fa814a24fc97e5.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ee93f84671b4a400fd6ed79ff3755837.jpg

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 360 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4938be930061e836cc0288a91c4c68b6.jpg

Gia: 340 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

98284c3211f87f06bc28ae0d5b61b516.jpg

Gia: 3 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e475f04eb18832857d89117788d66ef7.jpg

Gia: 235 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b6a142e927e051072fd366779bae36dc.jpg

Gia: 379 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

50ea01884b0e748eef1dc5bd2df28f34.jpg

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

af4d45489a2bb2b021397edcb7b8ba73.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

0dcfede898841c347b30f2d92c75d649.jpg

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

21e24a7b4b1c145b631950f023f4cc07.jpg

Gia: 118 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e1cbba1a0e4376261dbb91a33cafdedf.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

59e6b6b704e411cfb444558f916e964b.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

622b0e87337bb759930dd6c3e9a303d1.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

59a4d4aa6476c2f12b53aa761e18c8a0.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

39016dc1718179fec3c67bd27ee66a9b.jpg

Gia: 116 Triệu - Diện tích : 169 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 37 Triệu/m2 - Diện tích : 50

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

756bd8bfa9d20b46074389fab205d34b.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

6c9f71ecf2992fdd5714f7e5139ea194.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

acb4dce17448a814b110bb002860e2ed.jpg

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4d534b35e848180ecd8a17e4d4ec1eb0.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

cb665038e32f1c60ba89e8f68a5fa72d.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

e4e516afc959b2b3ea507ec288de4c59.jpg

Gia: 1160000000 - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

9bb1182af601312c7fc59669d53fd91a.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

af5c4c3c9a56e1080aab58221264ab2a.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4b04f6b1a808dfd01cd3036a9eb6051d.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

f38fa5a8cfb0a94ebc94bfc73c2738df.jpg

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

5d699329565208b27cf4cc1e8ca97f21.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

9670373573022bd233b55f1e1451bf29.jpg

Gia: 43 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4e1c85c3318b9c1ab2ba4b4a2231a3ad.jpg

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ffcbd876be72178f7365bcb235bcfc59.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

37f51b86fd3436f440ec1e9864ae65fb.jpg

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

cb3e36f1f7450f2ee063ef2bb34c4901.png

Gia: 1890 Triệu - Diện tích : 70

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

a42ade690fe5e808328c8168b47a155b.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

4bdf52c23eae127435162c292e3a2af6.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ad67e49546b991c0bcff2095e1a69c17.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

90de21c2dd129728b88735c662fd0eea.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

75019258fed094b85d3ed62916289f68.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

548802911b7bfd41b6e70b8c56158cde.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

83391227aee5d1176ad536fc2ddbdfec.jpg

Gia: 890000000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

b895c08245056a92648d995ba4046cb8.jpg

Gia: 90 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

06c4ebbe3276c8a12b3029ba7e3005a0.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

5934b3b5a1278e31027a828a1175282d.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

0f4a6991106c7d75aa6ed348acd8eb9e.jpg

Gia: 890 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

0c4475b271e6313c3862a893f75c7522.png

Gia: 1500 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

6ae6a63738e22d650e683ad59c44306f.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

ef49325edcdde48ac5e1ac19458a21d9.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Thuận An-Bình Dương

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô