Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bến Cát

0f8908207b72ce2a57fe91a81a2962f9.jpg

Gia: 440 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

d4dc1714cf10654a80dda60ce76e96a6.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 590 Triệu - Diện tích : 630 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

4208ad40486a7398204a829fbbf10c7d.JPG

Gia: 430 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 660000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

dfa222c784fa7133564040b7f768c281.jpg

Gia: 289 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 410 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 200

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 400 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

900b6653471205637809047a9617b40b.jpg

Gia: 345 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 410 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

e11b023e31e784d0c8296ba5b8bc1878.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

714e5c1044d1cc11efcfac65a0cea5cc.jpg

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

7f20ed7432df107a7ce3128fc6bc937b.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

bdaf040b52a70bdc7a58677807e6b135.jpg

Gia: 319 Triệu - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

9169ada8ddc104816393dfd65b0e97c9.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

ff9868becfa4d6881986bbd9475924a4.jpg

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

53cc8af6c49815e76bb89d221e479d14.jpg

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

61e0db448f69b22b6b006c6a22de2d47.jpg

Gia: 410 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

5a83c351e0aabb37d5fed1f88932a427.jpg

Gia: 2 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

6efa8004ee4c593eb06ceae84f1ffac5.jpg

Gia: 315 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

455e01d378faaaeb4a023299f2f1cdb3.jpg

Gia: 580 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

128a8097f27ac18b7258f28fd8039500.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

b4f18f5378b0c3f60bfe3bb567b3bb55.jpg

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

c0d2e9c6c32bbd2bdd2837cde16dc1c6.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

ca711ee0a51b504021271610f4e74fde.jpg

Gia: 235 Triệu - Diện tích : 150

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

be40c60076ff7bfd5a122946d69aabc6.jpg

Gia: 235 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

b92cdffdfb4a2af17b799ac89f9e9117.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

aa14fbe741ee8356308813002a569141.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

f924676c2299976362e34808aae48515.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

ce67fc24f6bdfd9fe2f9221371dc76d6.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bến Cát-Bình Dương

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2