Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thường Tín

a7fe58a8815fcbc55d49b4d803d0bed3.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

2dc1dd273d0b79435ff5dc0926107909.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

34fca772092840bdcb693c7baf3a460b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

100b5c4a9861ca8430c87ecf5c7a3c4b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

339ad504bfe177e50ac21159b8c5b7f4.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 684 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

51a8e8960ec38abba9c1701b65e405ee.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

ac1ec53064645e4b5503babd35b13741.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

f197ac22dd5af20076d98092ae566039.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 264 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội

1c492ca506af9a6299d758a18cc921dd.jpg

Gia: 640000000 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thường Tín-Hà Nội