Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đường Võ Văn Hát

451a63828e6c3ff90492b1f2105e2818.jpg

Gia: 1260 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

Gia: 660 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

cf1ed79999cf3dc97b6e10b57e6707e1.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

c300d719d6ea583f39a6e12bed19959a.jpg

Gia: 1.86 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a4bc10213b684887c0cdaf4efdaeec5d.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50.1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8b74a9a58bce82f07fa78a41ed60b5ac.jpg

Gia: 4.38 Tỷ - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b705807a177b9d705834195a9b9b836c.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

656c6c917f2545bbc695f0c312b2c7df.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

386c16927c70a00e1ebf64b7a5316064.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

395c705969bbed1b5da4aa9839860af7.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dbb29792ffcb4498c9c3cf0d625cf11d.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

6b324caf3178add97bda7ec5656b17a0.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

60f263691f2ad7420edb6730c48a6dda.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

e307c5595050bee5871aa5971f17c3b2.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d97662880051c63171db4a54422397aa.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75fe7ae8d4799300818e1c8ec645e46d.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b591b5e68d7744d6f78fefcd51f92e16.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

14eb4b13aa9ae53b26e94cb787b61f7c.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

195f1bb0b3de0fb2798076428e4b66c6.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

dd8595a0f4ccf26360ecbd371922ee04.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f806c1294556adeaea801210a026034b.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8b861bdeeb5fa84524163a14480ea960.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

f1b3cde6855397d33e6cf26ded99ff66.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8bbc53ef977dcf1fcc54d4bba811cc32.jpg

Gia: 995 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

1a0073120e382f1cb381fce55d94f1b0.jpg

Gia: 1.19 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d76b6659bc0ce0bb38f86d1971bc5f4f.jpg

Gia: 1.19 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

812cbe9deffe4a73b13ebb59dd91fbab.jpg

Gia: 1.31 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

68ef77431113852a860fc5207257c9c4.jpg

Gia: 1.31 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

3234d74c3f1969f9e2a5fdecee74c7ab.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

d4aa598f80f24c478a64a03276c80599.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

93f9422a56a23a1e526f0b80304005cf.jpg

Gia: 1.17 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

97e586f6aac7adf05893006a45eac214.jpg

Gia: 1.01 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

14dff4be24e6457514337b4f79da8747.jpg

Gia: 1.17 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9c4d5e209d996d8b365f2e05096f91d8.jpg

Gia: 980 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

a89f16299592936a8f1c5002f23c8e02.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

8794715534c9ac1ca9932ebe7d2a6dde.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

5e9d1ec908aa3daf25f8e0977884556d.jpg

Gia: 1.04 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4b8248a03929dd5922e38fdbd0d438d1.jpg

Gia: 995 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ecce873bd230ddc3c3fe86e456539531.jpg

Gia: 1.03 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

7843e3c6f7d50f2856f2f185b3cc4b7a.jpg

Gia: 1.02 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

75a6c36493bc684d7d41859072b4854a.jpg

Gia: 997 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

455a50b10ca1cb8b056de126ac596d74.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

19513b626bc9aee7f562dace1065af6a.jpg

Gia: 987 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

ddcea20b9e4aa0265439c94ec23d9792.jpg

Gia: 985 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4171d180c0f022e37844936bd5ca7259.jpg

Gia: 1.16 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

4f10ffb962a3e8d07084fd868f890cc4.jpg

Gia: 1.15 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

15f1f326ac829dfe47a194dd657efe2b.jpg

Gia: 985 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

79027cf08d62946cfddd2777490b9ef9.jpg

Gia: 985 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

b32825a86a0d66b5617524801e78b70c.jpg

Gia: 1.155 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

9419075f76a2cf7e443c322b96847e72.jpg

Gia: 1.145 Tỷ - Diện tích : 53.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 9-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2