Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Chương Mỹ

Gia: 12.4 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

76f67f08b9f59616a052b1cf3dea6266.jpg

Gia: 110 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

66a530f5979ea574e1270b00fd6269a5.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

79bbdf66019857fcc8af64ff80ddac17.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

35527c1fd86926bddc733e303d1298ab.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

330f4807b04977d0125f703fe3896eb1.jpg

Gia: 620 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

8d77bb76121b07b47db375df5ecdf923.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

f90f23dfd719aa18b8bd2cba66c853a5.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

425b433dad581c9f2f1deb38df9dbbc0.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

0fb5fc6afaf1f14b4ae02dc5f07bc5b8.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

f4c96f917eb2ea6e9a51d35cc0e9e6ed.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

bbcf296d6cbf3d12a97349d28a8185fb.jpg

Gia: 606 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

24d96081542210e6824b04d6b8b0ea0e.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

01db4746f787d9d9d8104c273745b64e.jpg

Gia: 620 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

3f318dea320dc5294adfcd2fc3f3b61a.jpg

Gia: 620 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

e2127272f60c7241b9d57bd8d0b5357f.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

bd0993b441b48212a858ac3ce0699a13.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

4109f1eb7f45f797d068af1f162cf2c4.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

3c5e60e12834a45ff9f0017e325caae4.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

5f538f27ebd3fd810dfbfe18d6c6f82a.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

ec600a735a633f17f62b3a8ec13ce849.jpg

Gia: 606 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

d35b01ccc6c0065a7db870da034b780f.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

a125f5ee960627df90f432a08e96aa14.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

59370f44ec756ee063db266b8947a4da.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

dd2b19c1750a7a5269c55e898dffff88.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

fb410aaa7a1f5e5f4130a92a0c70f823.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

ef4f91bca6d7772adaee7bd7848cdc1a.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

ae179ce023291731a5bfbe7fe6275b48.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

40adb3578231c6d2cdd14dae86cc44f9.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

7eed26cdce99dacd9f837f2ac5df6e46.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

eb1116096d0f3cd9f9ac89864a70e67f.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

343611eab2ef582d8bfa0cc6ff7e9e41.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

d66006330f6c71abd614c130b555d1a0.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

b119321b2e83e427b38329df5cac4ac7.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

1545984e16a734659b4a4032f5766d8d.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

645c03f3f8cf80dcc311857214e0a7ec.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

c611e96c4593e1fa13cda2916249962a.jpg

Gia: 4100000000 Triệu - Diện tích : 930 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

ef9216ce6443fa12e23dbe9f954f73d9.jpg

Gia: 4100000000 Triệu - Diện tích : 930 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

891be241199bb17a46d4b116c22c7ca5.jpg

Gia: 9000000 Triệu - Diện tích : 134 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

f693b8a7e9ca4e9af15cc8fb2cd2df54.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

098ce2f581df6337c1356325ab652d9a.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 965 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

9e45d1ea7e1fe7da4e68727d52d7f498.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 965 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: 590000000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

671491f6366e7886f98c8154edb99030.jpg

Gia: 110000000000 Triệu - Diện tích : 36500 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

41b06493b48728d9a11d202f6924dfd7.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chương Mỹ-Hà Nội