Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hoài Đức

0d1e7f1acaaf1126ea6f723e7607ca62.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 709 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 82

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

49ffeed37b96eeec86662526e428eabb.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

c23a76780b22072d0610ffe91e0611ad.png

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

32f96cbcfaa578cd3b7aa69303d17610.jpg

Gia: 15 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

12728e0b2ec39192952ce5d8bf344c5a.png

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

6489ef83b1f4dfcb1c68b86bb0154c1a.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

83e6aaea2d3af1562f791b645a7282dc.jpg

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.3 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.3 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.3 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.3 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.3 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1100000000 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14500000 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 14.5 Triệu/m2 - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 90

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

77385a82ff368621ccbc7075d71333ce.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

357650d7f7a12cf190f852efaf85cf7e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

6481aad5c6beb21c1e3ae78ed57e696e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

317ff66895b00cc118665fc74e77e3c1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

4795184e62d7e993d2284bb1818444a2.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

8eeb68a3f39e2cf1862ba23ce1ae7627.jpg

Gia: 1.38 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

5c62fd9d2d901b49d5878fd06cedd0df.jpg

Gia: 3.462 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

70a9e82e788d56c163e8f82306cd4f8b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

1701a50980a48c914356d4b8535d4124.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

68e7230ded29cda3722d6ab8dd647e5b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

474b0d6efd7f1dd0e61d27fe9a87c94a.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

e7b4223278e485901d61e88fc44da16b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

c4cf4fc7268262a39f9bbd8c48c3aa11.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

e96d710d753fe77815e15ef43f58bf5d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

383cdbbf23d1c9dcf023c27ec579ec1d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

66792178f909e82672837dd24b70986a.jpg

Gia: 33 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

3affa97845e8a592fc8f1af872140927.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

Gia: 1.73 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội

0130959095df0387cada62d77dc0a85a.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoài Đức-Hà Nội