Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đan Phượng

f3f2b3d2f427cc02eaf8b93b16095c6c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

7f5042a29e66aa4bd661283e42c1cc93.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

c2084cf86733b322751410b2256b7a20.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

1be7e026457fd5a3a25265fbb6b23446.jpg

Gia: 1.77 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

b304cfb2399875f73082250b191b7328.jpg

Gia: 1.77 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

8abb171e4a9e20b989163b242603a339.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

7b707ff64495f9ca7c18c0b57ba3b36d.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

a623ab2bc56f2b82397bb8d940633cf8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

185695858426d6b907291f7f973c94b9.jpg

Gia: 1.77 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

d6cada7ab04ee768900b383432771b6d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

6e8173ae5f0092a66bd595c488b79d41.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

a6496faecd39ae407cb6e9cef98e5f77.jpg

Gia: 50000000000 Triệu - Diện tích : 8000 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

d176b637545b01c88fddfd4fb57e5c62.jpg

Gia: 960000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

ac2092c3de5989cd24b599cad5dfbcff.jpg

Gia: 33500000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

d3fb2f7435c6bfd8fad1e9ed05c0bccb.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

ff6de37d0508a12c3c1db137a1df01d3.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

81c7ea9a717ecd0326d96531a4904fb5.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

d68ceb53867d1c94301b35fd317bc68b.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

c9f2cab49642b950d97779ff908f8dc5.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

c269ceba6c7bda0f4df768f40140048e.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

4b69312793cabbffa4e08129ca53109c.jpg

Gia: 25000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

f7cc06587cbe63078d0626d9326032af.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

de1ab5dbf89d8bc0e522a2599ac1ea17.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

ce663a9bf29f53ce459178f5b25e4a9e.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

f3b456008f50ca660400427ea210c223.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

eb7ecbdc55ceba2e896ddc87fea2fe15.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

ccbb41d971fefd14a5f1107cbbbc9c08.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

a6209364e128b24d19ffad56523b3a65.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

ea2aa77eb5bb36863128b04d47a01a9c.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

4028bf4f05493b2586197a4838ad8bfb.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : -200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

50e8eed6d747999785fc352b37627a4b.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : -200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

b964aeea5e8a230440457ed7b9f57cbe.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

51da0928039d82fece29b69f2a17ca62.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

3dc015590f4e2017144631a7b1d50dbf.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội

9f1b07e6bcb5d1cfed06562605802368.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Đan Phượng-Hà Nội