Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Ba Vì

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

903246f205be3300b89ec9fb09c0be7e.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

f0a133d97bd28503ba8c493503a3cd2d.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 46000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

ab7e07351d031625d0c8823f09204cb2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

026593de7b289f5c5d021049c11afe7f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

5be5a886c086f638f0b3f8ddec382090.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

df6b4aa9155767f9fb3b430e64b2b4b9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

9b98d5956bc14972f6e3a2e3d92bcc85.jpg

Gia: 830 Tỷ - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

8f77a018ce267311eca425ca92dfc3e4.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 1100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

6bd18c49659198bb21e5706614f93374.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 1400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

93567f13ffe5c61e037961504df4753d.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 1100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

72c5eb26a618e7a0221e44661928dd7e.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

904f8c42dd068babbfb18b82e6cddcef.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 3600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

75392f5dc14c335995b84cd6d7997e8b.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

517c6399910b5a098fe86ec49b313c90.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 7200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

bceacb1f6feb459940b3dea66dc47ef1.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 2800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

6056e2ba72393f8aae819d3a334f1f0d.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 2800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

8a14ce4712ea0d1f541cceae052b68a0.jpg

Gia: 1600000 Triệu - Diện tích : 2800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

eafed970027313eb0168745e7a165117.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 2800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

b04b82167a3c5dcfd7bb9e1b33651e89.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

734fd5d071153c9fe2f0237aa5f6f765.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

3c9bddd27a54c8adc78c6ef1ce7a2425.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 4500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

0b470fe914224a831e6ca1952190c743.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 4500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

4b999c4c9d63d1e7b3738b493abc1b35.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

5924b12ff23bf58e80eb4a795044bf9a.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

5d8ad410f1c285d48ccf29375ab44d94.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 5680 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

c94efba721b86c1e87e050315860a666.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 3500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

d4510216139569a5e0e089a4429db275.jpg

Gia: 773000000 Triệu - Diện tích : 1740 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

bdc60e16a5a0e191ea0b4c97cdafe159.jpg

Gia: 773000000 Triệu - Diện tích : 1740 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

b5182712fef6b0142d01c7ffa0aa988c.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 3424 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

ee48f7c71784f612a2ba1866ea9b2d62.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 3424 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

a2379217cceb2d4f2aa2a3a0a6bdcd20.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 7030 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

e75ebc3e38cc5a561e64f63f2e0b6424.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 7030 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

945fd9f80db4368dc97e35e89f47ca4f.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 3320 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

6391295b21d484948d49a57cb9a38e37.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 3320 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

09416d88076535e2b32ec469e955450b.jpg

Gia: 9900000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

9657aaa0eba74c6b1789e717588b8642.jpg

Gia: 9900000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

76f7eb821fc83d6ac1da5a7be20aa0fb.jpg

Gia: 9900000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

301cddbc2faddd3f71e9c138dfb58f53.jpg

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

df8479416c6597867bc47f046769c8fb.jpg

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

e1a0fe77237a55eb4613426263cfba1c.jpg

Gia: 18000000 Triệu - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

3c34a0b8ad5b0ad67084548fdc1acf2a.jpg

Gia: 9800000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

4c71fd634a093387641cdf1a961c1715.jpg

Gia: 9800000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

712d080d80526b07dc0c0682e4d05180.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

a1246bf73dd25511301fe5dd276d64c1.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

d53b455ae303649d30b3b61087a58948.jpg

Gia: 3800000000 Triệu - Diện tích : 13200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

47a07dcddba2fcd99d22b027c7f3bc2f.jpg

Gia: 3800000000 Triệu - Diện tích : 13200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

01161d507d4de90d0ca2864de398617e.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội

13a069d9a0a6a274aa7295dc96dad209.jpg

Gia: 4500000000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Vì-Hà Nội