Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Sơn Tây

a1dcb6fe72437c308c26aaa2ac8a685a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

955009c43c99891c8dab69ce060ae2b6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

953fc23329b28cce140da204771ad189.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

7c15617a8c8ba7bf34830b53e038dc7e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

e701bc82b09d8c053c236c57f7f049fc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

cdaf3e1f06c3def359d3d6c11128bcd7.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

35cdc9e6981baf14dceb2a525f0ea58c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

a2a0ca1b8f72354391738686ae37d011.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

5cabd1176c320d3a2d6ff5262b157a88.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 634 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

a9588338eae815d63f51f6e16c33dee4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 255 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

98bcaaae01222486a5eeb47616488757.jpg

Gia: 4.32 Tỷ - Diện tích : 2400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

ede5135288a8c755a0e52e8d44a20127.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

313b82465fdde939ef9e163b93cdc361.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

5c2f806d77aa81d43ec769dd8da03382.jpg

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

2e56de9248783b0e5a5f588788fb0ff2.jpg

Gia: 470 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

ab0eeec24ca15329eb1739d43a500281.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

fa8aa6c0be8d922d7449640a04e47953.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

bc923d7d3d01eb2ff9766b89fa3edfe9.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 677 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

ccf8429c22ed64523f351f1b12ceb6e4.jpg

Gia: 190000000 Triệu - Diện tích : 677 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

faa784a0f9c7f9037384c4bab7e946b3.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 234 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

99baabd709d777145723716226745996.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 233 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

6d885b6eee9259e76ce4824a5aff0932.jpg

Gia: 3800000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 4350000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

34141298e916a702d91fed538875110d.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 4350000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

d2d59b36093ba38dc4276133a9164118.jpg

Gia: 110000000 Triệu - Diện tích : 1148 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

e50cbdd7d7e9760ef09ecd61e4cd7c84.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

7e7581388b51186631ab6b980efcbf36.jpg

Gia: 3200000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 301 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 6100000000 Triệu - Diện tích : 301 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

5bfb8b9e90624e59f7d4db6c3c4f7a65.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

4911ce022a375fdec3d9311a0b1ae4eb.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

ec399434e23550188f39683210c25371.jpg

Gia: 57000000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

ab70b1e00af50ff963ecbbf9013fdaf9.jpg

Gia: 57000000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 5100000000 Triệu - Diện tích : 196 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 6300000000 Triệu - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

a4020f006c59aa9fae231801bdb4240a.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 153 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 4736 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 1260 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 3720000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

a01f6ab85c1650517993a2fd5d95a34f.jpg

Gia: 57000000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội

Gia: 8400000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Tây-Hà Nội