Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Gia Lâm

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 1560 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 1610 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 1700 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 38.4 Tỷ - Diện tích : 280

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

7c5dafb334c65fcd9342ed0ced88cbd0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

8ff302b913525f559ca0aee2e0e41be4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

b6329ebd91d64fd5bbb6ca819baecbb8.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

df487cb88e6f1d6924668067ed38c60b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

4a787add90db4ed610a6bea23c7e23b3.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

d6a0228533811f3a70b454d0d109fcb3.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 113 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

20a67da20365b2e99908d0d187065904.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

1c1f7b1b12429a395a976f503df4433d.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

e95cd0f3d725ef447ab95bbd1433cfcf.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

53bb163c0032746885b6bef0a886737a.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

4c0dedb1c5b9024e33ad0e7a2c608217.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

184adc80851d2d021cded73212751a45.jpg

Gia: 7.45 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

ea00ca3d0f03d37f90cf2469292e6ddd.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

26bbe3bc576719fc81b2754651fcabde.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

f4e2755c8bfdc9d6847d26ea094f16ea.jpg

Gia: 7.45 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

8604bbe6de8a06725213934b2bb5391e.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

2edbf1c64cf177700601363b8ca1e5b4.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

b7407bf3528253e4f885a8bacc9b3946.jpg

Gia: 105 Tỷ - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

e45b6cfe49038b595d9e0a447a5b6fbc.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 113 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

de7e01927d67864b130a871777ee4137.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

07750492948c3147cb358647d6bf29c2.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

3224894d00e4e7b2812a12464b2cc50a.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

ddf3cd3430833bc00181828ca8ce481c.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

a426b21e4545513d43bbbca03e4f1913.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

cddd6f161e7acde804067d97ff256993.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

43d9d7c8abda7f985117b69064a083d5.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

996a2823f3afe288f45d224d77a0b57b.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

f77110bcbb7e181a16d42cff71a1c765.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 113 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

b9038e665e1698276be40f982fda4fb3.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

14175bfe0b69a4d75fcbb59fd5c11b70.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

ee6c2b66af3a15154d9d169b3f01821d.jpg

Gia: 1.05 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

a8e2ab2a6164988cc5365cde9460c0bf.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

963c50f4f722a3eccd59bed79c1194f9.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

e7638846ab9e0574248615217b7f129c.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

40e8dce0643fa51b998de69eecdf9eaf.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

1ab184f79b8bc11c0a35a684de76cb8c.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

4a53b487f6d0aab463271a82aeeeb668.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

2ec5a78bc54b3b8bd2e3b44356fe1f0f.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

75c862bc31d375efbcc657c278abdd4e.jpg

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

fdc9874c67ffdf896f5b516c23ad64c9.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội

0f5a01a0e37d187b1c8ff3307849e8d2.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Lâm-Hà Nội